Show simple item record

dc.contributor.advisorΣιεχατέ, Μαρία
dc.contributor.authorΛαΐου, Χρυσούλα Γεωργία
dc.contributor.otherLaiou, Chrysoula Georgia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2021-08-31T08:52:10Z
dc.date.available2021-08-31T08:52:10Z
dc.date.copyright2021-08-31
dc.date.issued2021-04
dc.identifier.otherΠΠΑ/2021/00164el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/5013
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή διατριβή, στηριγμένη σε δευτερογενή έρευνα (βιβλιογραφικές μελέτες, επιστημονικά περιοδικά και άρθρα), πραγματεύεται τις ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης, ατομικές και εταιρικές. Ένας από τους στόχους της πτυχιακής διατριβής, είναι η κατανόηση των κινήτρων των συλ- λεκτών. Γίνεται αναδρομή στις πρώτες καταγεγραμμένες συλλογές του παρελθόντος, καθώς και στην ανάγκη των συλλογών για δημόσια προβολή. Για να καταστεί αυτό δυνατό, είναι αναγκαίο να προηγηθεί έρευνα σχετικά με το περιεχόμενο της έννοιας του συλλέγειν. Αρχικά, γίνεται καταγραφή της ιστορικής διαδρομής της έννοιας του συλλέγειν και της εξέλιξής της. Ακολούθως, γίνεται εκτενής αναφορά στην ίδια τη συλ- λογή, τα είδη συλλογών και τους σκοπούς που εξυπηρετούν. Στη συνέχεια, επιχειρείται η πα- ρουσίαση και η μελέτη των εταιρικών συλλογών, ενός ξεχωριστού κεφαλαίου των ιδιωτικών συλλογών. Γνωρι ζοντας ο τι η συλλογη ε ργων τε χνης αποτελει μια απο τις πιο επικερδει ς επενδυ σεις, αφου τα ε ργα τε χνης διατηρου ν την υψηλη τους αξι α ακο μα και σε περιο δους οικονομικη ς κρι σης και πωλου νται ακριβα , τίθεται ταυτόχρονα το ερώτημα αν ο συλλέκτης είναι ένας απλός επενδυτής, ή πολλά περισσότερα από αυτό. Προσδιορίζοντας το ρόλο του, ο συλλέκτης εξετάζεται ως οντότητα. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στους μεγαλύτερους συλλέκτες παγκο- σμίως, αλλά και στους εγχώριους Έλληνες συλλέκτες και την σπουδαία πολιτιστική τους δράση. Στη συνέχεια, η εργασία επικεντρώνεται στο πολιτιστικό έργο ενός από τους σπουδαιότε- ρους συλλέκτες διεθνώς και τον μεγαλύτερο συλλέκτη έργων τέχνης στην Ελλάδα του σή- μερα, τον κύριο Δάκη Ιωάννου. Ο ίδιος, μέσα από το ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, που ο ίδιος ίδρυσε, έναν ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα με έδρα την Αθήνα και την Ύδρα, μεταφέρει την συλλογή του από την ιδιωτική στη δημόσια θέα. Τον ίδιο ακριβώς σκοπό εξυπηρετεί και το ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, το οποίο επίσης παρουσιάζεται στην εργασία, με το πρόσφατο ά- νοιγμα ενός νέου μουσείου σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα, το 2019.el_GR
dc.format.extentvii, 76 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΙδιωτικές συλλογές έργων τέχνηςel_GR
dc.subjectPrivate art collectionsel_GR
dc.titleΣυλλέγειν: Οι ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης στην Αθήνα, από το ιδιωτικό στο δημόσιοel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis thesis, based on bibliographic studies, scientific journals and articles, as well as personal communication with Mrs. Alivisatos Regina, CEO of DESTE foundation, focuses on private art collections, individual and corporate. One of the aims of this thesis is to understand the motivations and action of collectors. The first recorded collections of the past are reviewed, as well as their need to be shared with the public. To make this possible, it is necessary to present the content and the concept of collecting. Initially, the historical course of the concept of collecting and its evolution is recorded. After this, extensive reference is made to the concept of collection itself, the types of collections and the purposes they serve. Then, a presentation and study of corporate collections is attempted, as a separate type of private collections. Knowing that collecting works of art is one of the most profitable investments, since works of art retain their high value even in times of economic crisis and are sold expensively, a question is raised on whether the collector is just an investor, or much more than that. In defining their role, the collector is examined as an entity. Then, there is a reference to the largest collectors in the world, but also to Greek collectors and their great cultural activity. Then, the thesis presents the cultural work of one of the most important collectors internationally and the largest collector of art in Greece today, Mr. Dakis Ioannou. Through the DESTE foundation that he has founded, a private cultural institution based in Athens and Hydra, he transfers his collection from the private, to the public view. The Basil and Elise Goulandris Foundation, that is also presented, serves exactly the same purpose, with the recent opening of a new museum of contemporary art in Athens, in 2019.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record