Show simple item record

dc.contributor.advisorΣωκράτους, Μιχάλης
dc.contributor.authorΔημητρίου, Άντρια
dc.contributor.otherDemetriou, Antria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2021-08-19T06:20:05Z
dc.date.available2021-08-19T06:20:05Z
dc.date.copyright2021-08-18
dc.date.issued2021-05
dc.identifier.otherΤΡΑ-ΧΡΗ/2021/00380el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4995
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα μεταπτυχιακή μελετά το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στα Τραπεζικά Ιδρύματα. Έχει καταβληθεί προσπάθεια να αποσαφανηστεί ο ορισμός της ΕΚΕ, να διαφανούν τα χαρακτηριστικά της και οι κύριοι άξονες της. Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών ΕΚΕ και διερευνήθηκαν οι παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή της ως μέρος της επιχειρηματικής πρακτικής. Ο στόχος της διατριβής είναι σε πρώτο επίπεδο, να εντοπιστούν οι βασικοί άξονες της ΕΚΕ. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, εξετάζονται τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα Τραπεζικά Ιδρύματα από την εφαρμογή της ΕΚΕ. Το τρίτο επίπεδο εξετάζει το πως εφαρμόζεται η ΕΚΕ από τα Τραπεζικά Ιδρύματα της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιαστούν σημαντικές δράσεις ΕΚΕ των συστημικών τραπεζών της Κύπρου, επιμερισμένες στους άξονες της αγοράς, του ανθρωπίνου δυναμικού, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Στο ίδιο επίπεδο θα διερευνηθεί εαν οι πελάτες και εργαζόμενοι των Τραπεζικών Ιδρυμάτων της Κύπρου, γνωρίζουν τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η τράπεζα τους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι 150 συμμετέχοντες. Στο τέταρτο επίπεδο γίνεται διερεύνηση των απόψεων του κοινού ως προς την εφαρμογή του θεσμού ΕΚΕ στο Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα. Στο θεωρητικό υπόβαθρο της μεταπτυχιακής διατριβής γίνεται παρουσίαση των θεωριών που έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά από σπουδαίους θεωρητικούς του συγκεκριμένου θέματος, έπειτα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το θεωρητικό μέρος επικεντρώνεται κυρίως στα ερευνητικά ερωτήματα και επιχειρείται διασύνδεση του με τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής, μέσω διανομής ερωτηματολογίων σε πελάτες και εργαζόμενους των συστημικών τραπεζών της Κύπρου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε η σημαντικότητα της εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα Tραπεζικά Ιδρύματα. Τα Τραπεζικά Ιδρύματα έχουν κεντρικό ρόλο στην κυπριακή οικονομία και αυτό τις επιτάσσει να εξισορροπούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με την κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση της λειτουργίας τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, η ΕΚΕ εφαρμόζεται επιτυχώς και συστηματικά σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αποδεικνύεται από τις δράσεις μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. Στην Κύπρο, εν τούτοις, αντίστοιχες πρωτοβουλίες εμφανίζονται σε μικρότερο βαθμό. Ειδικότερα, όσον αφορά τον τραπεζικό κλάδο, αν και υιοθετούνται πρωτοβουλίες ΕΚΕ, είναι σχετικά πιο περιορισμένες.el_GR
dc.format.extentix, 109 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΕταιρική Κοινωνική Ευθύνηel_GR
dc.subjectCorporate Social Responsibilityel_GR
dc.subjectΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη -- Τραπεζικό σύστημα -- Κύπροςel_GR
dc.subjectCorporate Social Responsibility -- Banking system -- Cyprusel_GR
dc.titleΗ εταιρική κοινωνική ευθύνη στο σύγχρονο τραπεζικό σύστημα της Κύπρουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis postgraduate studies the issue of Corporate Social Responsibility (CSR) in Banking Institutions. An effort has been made to eliminate the definition of CSR, to reveal its characteristics and its main axes. In the same context, examples of good CSR practices were presented and the factors that make it necessary to implement them as part of business practice were explored. The aim of the thesis is, at the first level, to identify the main axes of the CSR. At a second level, the benefits that Banking Institutions can derive from the implementation of the CSR are examined. The third level examines how the CSR is implemented by the Banking Institutions of Cyprus. In this context, important CSR actions of the systemic banks of Cyprus will be presented, divided among the axes of the market, human resources, the environment and society. At the same level, it will be investigated whether the customers and employees of the Banking Institutions of Cyprus are aware of the actions taken by their bank. According to the answers given by the 150 participants. At the fourth level, the public's views on the implementation of the CSR institution in the Cyprus Banking Sector are explored. In the theoretical background of the postgraduate thesis is presented the theories that have been developed over time by great theorists of this subject, after extensive bibliographical review. The theoretical part focuses mainly on the research questions and attempts to link it to the results of the primary research, which took place within the framework of the postgraduate thesis, through the distribution of questionnaires to customers and employees of the systemic banks of Cyprus. The results of the survey showed the importance of the implementation of Corporate Social Responsibility in Bank Institutions. Banking Institutions have a central role in the Cypriot economy and this requires them to balance their business activities with the social and environmental impact of their operation. In recent decades, CSR has been successfully and systematically implemented at global level, as evidenced by the actions of a large number of enterprises. In Cyprus, however, similar initiatives appear to a lesser extent. In particular, as far as the banking sector is concerned, although CSR initiatives are being adopted, they are relatively more limited.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record