Show simple item record

dc.contributor.advisorΧατζηλάκος, Θανάσης
dc.contributor.authorΚαλτιριμιτζής, Ιωάννης
dc.contributor.otherKaltirimitzis, Ioannis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2021-07-26T07:04:21Z
dc.date.available2021-07-26T07:04:21Z
dc.date.copyright2021-07-23
dc.date.issued2021-05
dc.identifier.otherΠΕΣ/2021/00319el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4968
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας οδηγούν στην αναζήτηση μεθόδων ένταξης της αξιοποίησης της στο πλαίσιο τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια που φιλοδοξεί να διερευνήσει, μέσω έρευνας δράσης, την αποτελεσματικότητα ενός κύκλου μαθημάτων κατά τα οποία οι μαθητές, με τη βοήθεια του Διαδικτύου, θα επιλέξουν μόνοι τους το μαθησιακό τους υλικό. Ένα υλικό που θα είναι ικανό να δημιουργήσει ένα Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα ή μία ιστο-εξερεύνηση για τις ανάγκες ενός Επαγγελματικού Λυκείου στη Β/θμια Εκπαίδευση κι όχι μόνο. Σχεδιάστηκε μία έρευνα δράσης, η οποία αποτελείται από δέκα διδακτικές ώρες. Στη διάρκεια αυτών των ωρών, οι μαθητές συν-διαμορφώνουν με τον εκπαιδευτικό το μάθημά τους και μέσω της αναζήτησης και της συνεργασίας, συναποφασίζουν κι επιλέγουν μόνοι τους το μαθησιακό τους υλικό για να διδαχθούν μία συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού τους εγχειριδίου. Κατά την αναζήτησή τους προβληματίζονται για το τι θα τους ήταν χρήσιμο και αξίζει να μάθουν, αλλά και τον τρόπο που θα το καταφέρουν αυτό. Ακολουθεί αξιολόγηση, η οποία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη, αφορά το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών στόχων και πραγματοποιείται μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας αξιολόγησης και με συνέντευξη των μαθητών, οι οποίοι αποτυπώνουν την εμπειρία τους από την όλη διαδικασία. Στη δεύτερη φάση, η οποία υλοποιείται ένα χρόνο μετά από την πρώτη, γίνεται μια προσπάθεια να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα μιας μεσο-μακροπρόθεσμης αξιολόγησης, ώστε να φανεί ο βαθμός αφομοίωσης των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές, αλλά και να γίνει μία σύγκριση ως προς την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής μεθόδου που επιλέχθηκε σε σχέση με αυτές που διδάχθηκαν οι υπόλοιποι μαθητές της ίδιας τάξης του σχολείου. Τα αποτελέσματα της δράσης κρίθηκαν θετικά τόσο ως προς την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών όσο και της συμμετοχής στους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ήταν πολύ ενθαρρυντικά και ενδεχομένως η μέθοδος που εφαρμόστηκε να μπορεί, σταδιακά, να συμβάλλει στην αλλαγή των παραδοσιακών πρακτικών μάθησης.el_GR
dc.format.extentxi, 118 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΟριζόντιες δεξιότητεςel_GR
dc.subjectHorizontal skillsel_GR
dc.titleΚαλλιέργεια οριζόντιων δεξιοτήτων με καινοτόμο διδασκαλία μαθήματος πληροφορικής σε σχολείοel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractDevelopments in the field of technology lead to the search for methods of integrating its use in the context of both formal and non-formal education. This master's thesis is an effort that aims to explore through action research the effectiveness of a course, in which students, with the help of the Internet, will choose their own learning material. A material that will be able to create a Massive Open Online Course or a web-exploration for the needs of a school in Secondary Education and more. An action research was designed, consisting of ten teaching hours. During these hours, students co-shape their lesson with the teacher and through search and collaboration, they co-decide and choose their own learning material to teach a specific section of their textbook. In their search they worry about what would be useful and worth learning, but also how they will achieve this. Following is an evaluation which is divided into two phases. The first concerns the degree of achievement of learning objectives and is carried out through an electronic assessment form and by interviewing students, who capture their experience from the whole process. In the second phase, which is implemented one year after the first, an attempt is made to capture the results of a medium-long-term evaluation, in order to show the degree of assimilation of the knowledge acquired by the students, but also to make a comparison in terms of effectiveness. of the learning method chosen in relation to those taught by the other students in the same class of the school. The results of the action were considered positive both in terms of increasing students' interest and their participation in the educational process. The results of the evaluations were very encouraging and possibly, the method applied could, gradually, contribute to the change of traditional learning practices.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record