Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαρκαλάκος, Σωτήριος
dc.contributor.authorΤσουκαλάς, Γεώργιος
dc.contributor.otherTsoukalas, Georgios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2021-07-26T07:03:20Z
dc.date.available2021-07-26T07:03:20Z
dc.date.copyright2021-07-26
dc.date.issued2021-05
dc.identifier.otherMBA/2021/00903el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4964
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΌπως όλα αλλάζουν και τίποτα δε μένει σταθερό έτσι συμβαίνει και με την οικονομία. Οι ως τώρα ανθρώπινες συνήθειες και η ως τώρα πάγια οικονομική προσέγγιση δεν έδιναν στο περιβάλλον και στις επόμενες γενεές την προσοχή και την προστασία που θα έπρεπε. Πλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται προσπάθειες ώστε να αλλάξει η οικονομία και να γίνει πιο πράσινη από ότι ήταν και είναι. Προφανώς αυτό είναι μια εξέλιξη της μορφής της οικονομίας και μια απόρροια των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ο στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αναδείξει τη σημαντικότητα της πράσινης αυτής στροφής μέσα από την πράσινη οικονομία, την αειφόρο ανάπτυξη, την πράσινη επιχειρηματικότητα και την πράσινη κατανάλωση και να ερευνήσει τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι παρά της γνώση για τα παραπάνω θεματα θα επηρέαζαν μια καταναλωτική απόφαση προς αυτή την πλευρά ή προς τη μη πράσινη πλευρά της οικονομίας. Θα χρησιμοποιήσουμε και θα ερευνήσουμε το παράδειγμα καταστημάτων πώλησης καφέ, ροφημάτων, κτλ. για να δούμε πώς μέσα από την καθημερινή προ – Covid19 καταναλωτική συμπεριφορά τους οι καταναλωτές ανταποκρίνονται ή όχι στη στροφή αυτή αλλά και επίσης τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά αυτή. Είναι η ενημέρωση αρκετή για να ορίσει μια καταναλωτική απόφαση και συμπεριφορά; Είναι επαρκής η πληροφόρηση γύρω από τα παράπανω θέματα; Για την περαίωση της εργασίας έγινε χρήση της αντίστοιχης ακαδημα’ι’κής βιβλιογραφίας αλλά και επίσης δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για να ενισχύσει την εξακρίβωση των συμπερασμάτων. Το ερωτηματολόγιο (στα αγγλικα και στα ελληνικά) διαμοιράστηκε σε Ολλανδία, Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρο οπότε μια πιο πλήρης και όχι μόνο τοπική εικόνα καταναλωτικών συμπεριφορών διαμορφώθηκε. Τα κύρια συμπεράσματα αυτής της έρευνας είναι ότι αρχικά πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα το οποίο απαιτεί συνδυασμό δράσεων σε πολύπλευρο επίπεδο (κράτος, καταναλωτές, επιχειρήσεις). Μεταξύ άλλων, απαιτείται καλύτερη παροχή πληροφόρησης προς την κοινωνία όσον αφορά την πράσινη οικονομία. Επίσης, φαίνεται ότι οι παράγοντες της τιμής, της απόστασης και της ποιότητας των προ’ι’όντων έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο στις αποφάσεις των καταναλωτών. Το κράτος πρέπει να στηρίξει την πράσινη επιχειρηματικότητα με οικονομικά και όχι μόνο μέσα αλλά και μέσω της παροχής ενημέρωσης, με τη θέσπιση της κατάλληλης νομοθεσίας και νομοθετικού πλαισίου ,κτλ.) αλλά και επίσης να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό για τις δικές του ευθύνες. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να έρθουν αντιμέτωπες με τις δικές τους ευθύνες αλλά και να ανταποκριθούν στις ταχείες αλλαγές της οικονομίας και τέλος οι καταναλωτές πρέπει να αναζητήσουν την πληροφορία και να στηρίξουν την εκάστοτε αλλαγή που χρειάζεται ή απλά να δείξουν αυτοί την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί μέσω των επιλογών τους.el_GR
dc.format.extent62 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠράσινη ανάπτυξηel_GR
dc.subjectGreen Developmentel_GR
dc.titleΠως επηρεάζεται η επιλογή των καταναλωτών από την πράσινη επιχειρηματικότητα - Το παράδειγμα των σημείων πώλησης καφέ - ροφημάτων από καταστήματα δίχως πλαστικό (Plastic free)el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractAs everything changes and nothing stays the same, so does the economy. The human habits so far and the firm economic approach so far did not give the environment and the next generations the attention and protection they should have. Now, globally, efforts are being made to change the economy and make it greener than it was and is. The aim of this dissertation is to highlight the importance of this green turn through green economy, sustainable development, green entrepreneurship and green consumption and to investigate those factors that despite the knowledge of the above issues would affect a consumer decision to this side or to the non-green side of the economy. We will use and research the example of shops selling coffee, beverages, etc. to see how through their daily pre-Covid consumer behavior consumers respond or not to this shift but also the factors that influence this behavior. Is the information enough to define a consumer decision and behavior? Is there enough information on the above issues? The corresponding academic literature was used to complete the work and a questionnaire was also created to facilitate the verification of the conclusions. The questionnaire (in English and Greek) was distributed in the Netherlands, France, Greece and Cyprus, thus creating a more complete and non-local picture of consumer behavior. The main conclusions of this research are that initially this is a complex issue that requires a combination of actions at multilateral level (state, consumers, businesses). Among other things, better information is needed to inform the society about the green economy. Also, the factors of price, distance and quality of products seem to have a significant impact on consumer decisions. The state must support green entrepreneurship with financial and not only means (information, legislation, etc.) but also to inform the consumer public about its own responsibilities. Businesses have to face their own responsibilities but also to respond to the rapid changes of the economy and finally the consumers have to look for the information and support the change that is needed or just show them the way to be followed through the their apologies.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record