Show simple item record

dc.contributor.advisorΚοπίτα, Αναστασία
dc.contributor.authorΔημητρούδη, Μαρία
dc.contributor.otherDimitroudi, Maria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2021-07-26T07:02:44Z
dc.date.available2021-07-26T07:02:44Z
dc.date.copyright2021-07-26
dc.date.issued2021-05
dc.identifier.otherΤΡΑ-ΧΡΗ/2021/00378el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4962
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών θα πρέπει να περιλαμβάνουν αντικειμενικές και αξιόπιστες πληροφορίες για την οικονομική τους κατάσταση και να παρουσιάζουν την πραγματική τους εικόνα. Στο παρελθόν, όμως, έχουν συμβεί αρκετά χρηματοοικονομικά σκάνδαλα που κλόνισαν την αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών και μείωσαν την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις εταιρείες οι οποίες παρουσίαζαν κέρδη πολλών εκατομμυρίων κατέληξαν να χρεοκοπούν λόγω έλλειψης ρευστότητας. Με την παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή θέλουμε να ερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ λογιστικών κερδών και ταμειακών διαθεσίμων και να τονίσουμε την αναγκαιότητα της μελέτης, από τα ενδιαφερόμενα μέρη, όλων των οικονομικών καταστάσεων και την αποφυγή λήψης αποφάσεων που βασίζονται στη μελέτη μόνο κάποιων, των πιο παραδοσιακών, ίσως, από αυτές (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και Κατάσταση Αποτελεσμάτων). Αρχικά κάνουμε βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη σχέση που διέπει την κερδοφορία με τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ευρήματα δείχνουν ότι τα δύο αυτά μεγέθη, όχι μόνο δεν ταυτίζονται, αλλά μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι: i. Η αρχή του δεδουλευμένου. ii. Η αρχή της συσχέτισης εσόδων – εξόδων. iii. Τα έξοδα μη ταμειακής φύσεως (αποσβέσεις, προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες κ.λπ.). iv. Οι επενδύσεις σε στοιχεία του ενεργητικού. v. Η έκδοση κεφαλαίου ή ο δανεισμός και vi. Η παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων σε πελάτες. Επομένως από τη στιγμή που μια εταιρεία μπορεί να παρουσιάζει κέρδη αλλά αυτά τα κέρδη να μην αντιστοιχούν σε μετρητά θα πρέπει να μελετώνται τόσο η Κατάσταση Αποτελεσμάτων όσο και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών για να προσδιορίζεται ξεχωριστά η πορεία την οποία ακολουθούν η κερδοφορία και η ρευστότητα. Για να διαπιστώσουμε αν τα ευρήματα της διεθνούς έρευνας ισχύουν και για τις κυπριακές εταιρείες επιλέξαμε δείγμα έξι δημόσιων κυπριακών εταιρειών (Amathus Public Ltd, C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd, K + G Complex Public Company Ltd, Leptos Calypso Hotels Public Ltd, Louis Plc, Salamis Tours (Holdings) Public Ltd) οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε εταιρείες από το συγκεκριμένο κλάδο είναι το μέγεθος και η σημαντικότητά του για την κυπριακή οικονομία (με βάση στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίστηκαν σε €2.683 εκ. και το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές της ίδιας περιόδου, ανήλθε σε €22.287 εκ.). Αναλύσαμε τις οικονομικές καταστάσεις του δείγματος εταιρειών, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών, για την περίοδο 2014 έως 2019. Για κάθε εταιρεία και για κάθε λογιστική περίοδο, κάναμε οριζόντια ανάλυση και ανάλυση με αριθμοδείκτες κερδοφορίας (ROCE, Net Profit Margin και Gross Profit Margin), αποτελεσματικότητας (Asset Turnover και Cash Conversion Cycle) και αριθμοδείκτες ρευστότητας (Current Ratio και Liquid Ratio). Το κύριο συμπέρασμά μας είναι ότι, μέσα από αυτή την μεταπτυχιακή διατριβή, επιβεβαιώσαμε ότι τα ευρήματα της διεθνούς έρευνας για τη σχέση κερδοφορίας και ταμειακών διαθεσίμων ισχύουν και για τις κυπριακές δημόσιες εταιρείες, ή τουλάχιστον για κάποιες από αυτές, αφού μέσα από την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του δείγματος διαφαίνεται ο διαφορετικός τρόπος μεταβολής μεταξύ κερδοφορίας και ρευστότητας. Οι λόγοι αυτής της διαφορετικής μεταβολής επιβεβαιώνουν επίσης τα ευρήματα της διεθνούς έρευνας. Πιο συγκεκριμένα στο δείγμα μας παρατηρούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που παρατηρείται σημαντική διαφορά στην κερδοφορία σε σχέση με τη μεταβολή στα μετρητά, αυτή αφορά είτε αύξηση στα κέρδη αλλά μείωση στα μετρητά είτε αύξηση στα κέρδη αλλά αρκετά μικρότερη αύξηση στα μετρητά. Όταν τα κέρδη αυξάνονται αλλά η ρευστότητα μειώνεται (ή δεν αυξάνεται στον ίδιο βαθμό) οι κύριοι λόγοι διαφορών είναι: i. Επενδύσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία είτε σε άλλες εταιρείες είτε στην αγορά μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού. ii. Αποπληρωμές δανειακών υποχρεώσεων ή /και οποιονδήποτε άλλων υποχρεώσεων. iii. Διανομή μερισμάτων στους μετόχους. iv. Χρονική διαφορά στην αναγνώριση εσόδων /εξόδων σε σχέση με την εισροή /εκροή μετρητών. v. Παραχώρηση δανείων σε συγγενικές εταιρείες (σε μικρότερη συχνότητα). Υπάρχουν, βέβαια, και περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κέρδη μειώνονται (ή δεν επηρεάζονται) ή η εταιρεία παρουσιάζει ζημιές, όμως η ρευστότητά της αυξάνεται. Οι κύριοι λόγοι διαφορών που εντοπίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι: i. Εισροές μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες που αφορούν κυρίως πώληση στοιχείων μη κυκλοφορούντος ενεργητικού. ii. Εισροές μετρητών που προκύπτουν από συμφωνίες με άλλες εταιρείες. iii. Δανεισμός (εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες). iv. Αναγνώριση ζημιών μη ταμειακής φύσης.el_GR
dc.format.extentxii, 127 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΛογιστικά κέρδη -- Ταμειακά διαθέσιμαel_GR
dc.subjectAccounting profits -- Liquidityel_GR
dc.titleΠοιότητα λογιστικών πληροφοριών: Η σχέση μεταξύ λογιστικών κερδών και ταμειακών διαθέσιμωνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractCompanies’ financial statements should include objective and reliable information about their financial condition and present their actual economic situation. However, in the past, there have been several financial scandals that have shaken the credibility of accounting information and reduced its reliability. In some cases, companies presented millions of dollars in profits but went bankrupt due to lack of liquidity. In this dissertation we want to investigate the relationship between accounting profits and liquidity and to emphasize the need of studying all financial statements and not making decisions based on the study of only the more traditional ones (Statement of Financial Position and Income Statement). At first, we review the literature on the relationship between profitability and liquidity and the findings show that these two figures, not only are not identical, but can be quite different from each other. The main reasons for this are: i. Accrual principle. ii. The matching principle of revenue and expenses. iii. Non-cash expenses (depreciation, provisions for doubtful debtors, etc.). iv. Investments in assets. v. Issuance of capital or borrowing and vi. Providing credit facilities to customers. Therefore, since a company may show profit, but this profit might not correspond to increased cash, both the Income Statement and the Cash Flow Statement should be studied in conjunction in order to determine profitability and liquidity. To find out if the international findings also apply to Cypriot companies, we selected a sample of six Cypriot public companies (Amathus Public Ltd, CCC Tourist Enterprises Public Company Ltd, K + G Complex Public Company Ltd, Leptos Calypso Hotels Public Ltd, Louis Plc, Salamis Tours (Holdings) Public Ltd) which operate in the field of tourism. We chose companies from the tourism sector because of its size and importance for the Cypriot economy (based on data from the Statistical Service of the Republic of Cyprus, for the period January - December 2019 the revenues from tourism were estimated at €2,683 million and GDP at current prices of the same period, amounted to €22,287 million). We analyzed the sample’s financial statements, with particular emphasis on the Income Statement and the Cash Flow Statement, for the period 2014 to 2019. For all companies and for each accounting period, we performed horizontal analysis and analysis with profitability ratios (ROCE, Net Profit Margin and Gross Profit Margin), efficiency ratios (Asset Turnover and Cash Conversion Cycle) and liquidity ratios (Current Ratio and Liquid Ratio). The main conclusion of this postgraduate dissertation is that we confirmed that the findings of the international literature on the relationship between profitability and cash flows also apply to the Cypriot public companies, or at least to some of them, since the analysis of the sample’s financial statements provides evidence on the difference in overtime profitability and liquidity changes. The causes of this difference in changes also confirm the findings of international research. More specifically we showed that in most cases where there is a significant difference between profitability and changes in cash, this relates to either an increase in profits but a decrease in cash or an increase in profits but a much smaller increase in cash. In the cases when profits increase but liquidity decreases, the main reasons of the differences are: i. Investments made in other companies or the acquisition of non-current assets. ii. Repayment of loan obligations and / or any other obligations. iii. Distribution of dividends to shareholders. iv. Time difference in revenue / expense recognition and cash inflows / outflows. v. Loans to related companies (less frequently). Of course, there are cases when profits fall or the company has net loss for the year, but liquidity increases. The main causes for the difference are: i. Cash inflows from investment activities due to the sale of non-current assets. ii. Cash inflows resulting from agreements with other companies. iii. Borrowing (inflows from financing activities). iv. Recognition of non-cash losses.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record