Show simple item record

dc.contributor.advisorΚλεάνθους, Πάρις
dc.contributor.authorKyprianou, Panayiota
dc.contributor.otherΚυπριανού, Παναγιώτα
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2021-02-23T10:25:54Z
dc.date.available2021-02-23T10:25:54Z
dc.date.copyright2021-02-23
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.otherMBA/2020/00839el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4797
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractThe aim of the specific project, it is to make an in-depth research about the analysis and discussion of reshaping the ways that contact lenses are being marketed and sold in the Cyprus market. This research includes also the evaluation of the current situation in the market and then the growth potential in a long-term scope of 3-5 years in combination to the marketing planning for the company of VHP Ltd. The contact lens identifies a relatively transparent, convex and fairly thin medium that comes in close contact with the cornea of the human eye, to be precise "swims" in tears. Its use is widespread as it is a corrective, therapeutic and cosmetic tool. They are used as an alternative to refractive problems (myopia, hyperopia, astigmatism) but also in cases of presbyopia, providing very good results and sometimes better than those of eyeglasses. This is due to the non-magnification of the retina image offered by the contact lenses in contrast to the glasses but also to the realistic field of vision they provide. According to the results from this research work, in literature review as also primary research upon use of the questionnaires, there are the first and foremost that most contact lens wearers are women as they show more attention to their appearance so most contact lenses also wear. Men did not care about their appearance but wore more contact lenses during sports activities. The vision is not as easy with eyeglasses as they can be lost and broken while the lenses provide perfect vision. In terms of age, it was found that a large percentage of new users have tried contact lenses. Finally, it is mentioned that the satisfactory vision is again a reason that people should mention. The user wants to have better vision in relation to his glasses as well as more relaxed. Many would abandon the use in the future due to lifestyle. The most economical contact lens has lower material quality and less oxygen permeability. The lenses with better materials go up in price but also their quality goes up resulting in healthier eyes and a more relaxed fit.el_GR
dc.format.extent59 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languageenel_GR
dc.language.isoenel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΦακοί επαφής -- Κυπριακή αγοράel_GR
dc.subjectContact lenses -- Cyprus marketel_GR
dc.titleThe market for the contact lenses in Cyprusel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractΣτόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να κάνει μια εις βάθος έρευνα σχετικά με την ανάλυση και τη συζήτηση για την αναδιαμόρφωση των τρόπων με τους οποίους οι φακοί επαφής διατίθενται στην αγορά και πωλούνται στην κυπριακή αγορά. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης στην αγορά και στη συνέχεια το δυναμικό ανάπτυξης σε ένα μακροπρόθεσμο πεδίο εφαρμογής 3-5 ετών σε συνδυασμό με το σχεδιασμό μάρκετινγκ για την εταιρεία της VHP Ltd. Ο φακός επαφής προσδιορίζει ένα σχετικά διαφανές, κυρτό και αρκετά λεπτό μέσο που έρχεται σε στενή επαφή με τον κερατοειδή του ανθρώπινου ματιού. Η χρήση του είναι διαδεδομένη καθώς θεωρείται ένα διορθωτικό, θεραπευτικό η ακόμα και καλλυντικό εργαλείο. Χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση στα διαθλαστική προβλήματα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός), αλλά και σε περιπτώσεις πρεσβυωπίας, παρέχοντας πολύ καλά αποτελέσματα και μερικές φορές καλύτερα από εκείνα των γυαλιών. Αυτό οφείλεται στη μη μεγέθυνση της εικόνας του αμφιβληστροειδούς που προσφέρονται από τους φακούς επαφής σε αντίθεση με τα γυαλιά, αλλά και για ρεαλιστικό οπτικό πεδίο που παρέχουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής εργασίας, στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, καθώς και στην πρωτογενή έρευνα κατά τη χρήση των ερωτηματολογίων, υπάρχει το πρώτο και κύριο ότι οι περισσότεροι χρήστες φακών επαφής είναι γυναίκες, καθώς δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή στην εμφάνισή τους. Οι άνδρες δεν ενδιαφέρονται τόσο για την εμφάνισή τους, αλλά φορούσαν φακούς επαφής περισσότερο κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Η όραση δεν είναι τόσο εύκολη με τα γυαλιά, όπου μπορούν να χαθούν ή να σπάσουν, ενώ οι φακοί παρέχουν τέλεια όραση. Ο χρήστης θέλει να έχει καλύτερη όραση και μια πιο χαλαρή καθημερινότητα όσον αφορά τη χρήση γυαλιών. Πολλοί θα εγκαταλείψουν τη χρήση στο μέλλον λόγω του νέου τρόπου ζωής. Ο πιο οικονομικός φακός επαφής έχει χαμηλότερη ποιότητα υλικών και λιγότερη διαπερατότητα οξυγόνου. Οι φακοί με καλύτερα υλικά ανεβαίνουν στην τιμή, αλλά και η ποιότητά τους ανεβαίνει με αποτέλεσμα πιο υγιή μάτια και μια πιο χαλαρή εφαρμογή.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record