Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Η πρόσληψη του χορού και της όρχησης της αρχαιοελληνικής τραγωδίας μέσω της χρήσης του σώματος σε σύγχρονες παραστάσεις αρχαίου δράματος

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.