Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Επαγγελματική ικανοποίηση σε επαγγελματίες υγείας, οι παράγοντες που το ενισχύουν και οι συνέπειες της στην ποιοτική παροχή υπηρεισών υγείας σε Ευρωπαϊκές χώρες και μη.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.