Show simple item record

dc.contributor.advisorΑσσιώτης, Ανδρέας
dc.contributor.authorΓεωργίου, Χρίστος
dc.contributor.otherGeorgiou, Christos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2020-09-22T07:03:56Z
dc.date.available2020-09-22T07:03:56Z
dc.date.copyright2020-09-21
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.otherMBA/2020/00805el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4643
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αναφέρεται στις έννοιες των αερομεταφορών και του τουρισμού που προβάλλονται ως κινητήριοι μοχλοί της κυπριακής οικονομίας. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία μας βοηθά να αντιληφθούμε τη βαθιά σχέση αλληλεξάρτησης των δύο τομέων. Στις σελίδες αυτής της διατριβής, παρατίθενται πρωτίστως οι κυριότεροι παράμετροι που σχετίζονται με την εξελικτική πορεία των αερομεταφορών κι επιδρούν άμεσα στην αύξηση των τουριστικών αφίξεων στο νησί μας. Τα συχνότερα δρομολόγια, η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου από τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες, η είσοδος των εταιρειών χαμηλού κόστους, η φιλελευθεροποίηση των πτήσεων εντός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι ναυλωμένες πτήσεις μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων έδωσαν νέες προοπτικές στον κυπριακό τουρισμό. Έπειτα, διερευνάται το έργο όλων των αρμόδιων φορέων, όπως της Hermes Airports, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υφυπουργείο Τουρισμού, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Μέσω της έρευνας διαπιστώθηκε ότι όλοι αυτοί οι φορείς, μέσω αγαστής συνεργασίας και σωστού συντονισμού εργάζονται πυρετωδώς με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη αερομεταφορών και του τουρισμού στην Κύπρο. Η παροχή ελκυστικών κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες από την Hermes Airports, η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια για σύναψη διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες και η προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων με γειτονικές χώρες είναι μερικές από τις οργανωμένες δράσεις της κυπριακής πολιτείας που επενδύει στους πιο πάνω τομείς. Παράλληλα όμως, παρουσιάζονται και οι ποικίλες προκλήσεις, όπως το κυπριακό πρόβλημα, ο ανταγωνισμός των γειτονικών χωρών με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις αερολιμένων και οι κλιματικές αλλαγές που θέτουν φραγμούς στην περαιτέρω ανάπτυξη της αεροπλοΐας στο νησί και συνεπώς και του τουρισμού. Με το πέρας της παρούσας διατριβής και τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων, παρατίθενται σχετικές εισηγήσεις, ούτως ώστε οι δύο τομείς να διατηρήσουν μια σταθερή πορεία ανάπτυξης, στηρίζοντας έτσι την τοπική οικονομία. Για τη διεκπεραίωση της έρευνας, δόθηκαν ερωτηματολόγια σε άτομα που εργάζονται στο αεροδρόμιο Λάρνακας, σε άτομα που ασχολούνται με τον τουριστικό τομέα, καθώς και σε άτομα που δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικούς τομείς. Λήφθηκαν συνεντεύξεις από ψηλά ιστάμενα πρόσωπα, που κατέχουν θέσεις-κλειδιά στους εν λόγω τομείς και διαθέτουν διευρυμένες γνώσεις γύρω από την αμοιβαία σχέση συμβίωσης αερομεταφορών και τουρισμού.el_GR
dc.format.extentvi, 98 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΑερομεταφορές, Τουρισμός -- Κύπροςel_GR
dc.subjectTransport, Tourism -- Cyprusel_GR
dc.titleΑερομεταφορές και τουρισμός στην Κύπρο: Η σχέση αλληλεξάρτησης, οι ευκαιρίες και οι επερχόμενες προκλήσειςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis postgraduate dissertation refers to definitions such as air transport and tourism that play a significant role in Cypriot economy. The existing literature helps us to understand the deep interrelation between the two sectors. Initially, on the pages of this postgraduate research, are listed the main parameters that are related to the expansion of air transport and affect immediately the increase of tourist arrivals in our island. Τhe frequent itineraries, the increased use of the internet by airlines and travellers, the entrance of the Low Cost Carriers, the flights’ liberalization in the European Union and the chartered flights organized by travel agents brought new prospects to tourism in Cyprus. Afterwards, the efforts of the relevant competent bodies such as Hermes Airports, Ministry of Transport, Communications and Work, Deputy Ministry of Tourism, Department of Civil Aviation, travel agents are being investigated. Through the research we found that all these competent bodies work intensively, with high levels of cooperation and coordination in order to achieve further development of air transport and tourism in Cyprus. The provision of attractive incentives to airlines, the participation in international conferences in order to sign bilateral agreements with third countries, the promotion of common tourist packages with neighboring countries are only some actions taken by the Cypriot state that invests in this interacting relationship of air transport and tourism. On the other hand, are also presented the various challenges, like the Cypriot political problem, the competition of neighboring countries with ultra-modern airport premises and the climate changes that prevent the further growth of air navigation and tourism. At the closure of this postgraduate dissertation, are presented the main findings and some suggestions that will support the above sectors to maintain a stable line of development and assist the local economy. For the fulfillment of this research, questionnaires were given to the staff of Larnaca airport, to people working at the tourist sector and to people that are engaged to other employment sectors. In addition, interviews were conducted by persons who possess high positions in the relevant fields and have broad knowledge concerning air transport and tourism.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record