Show simple item record

dc.contributor.advisorΔασίλας, Απόστολος
dc.contributor.authorΣιδηρόπουλος, Πέτρος
dc.contributor.otherSidiropoulos, Petros
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2020-08-26T10:31:16Z
dc.date.available2020-08-26T10:31:16Z
dc.date.copyright2020-08-26
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.otherMBA/2020/00785el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4605
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟ σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής είναι η σε βάθος διερεύνηση συσχετισμών μεταξύ οκτώ Ελληνικών εταιρικών ομολόγων (των εταιριών Β & F Commercial Garment Industries, Sunlight, Gekterna, Opap, Housemarket, Coral Gas, Tenergia, Μυτιληναίος), ως αντιπροσωπευτικά της συγκεκριμένης κατηγορίας επενδυτικών προϊόντων και τριών δεικτών: του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου και των δύο εξειδικευμένων δεικτών που αφορούν τα εταιρικά ομόλογα, HCBTRI και HCBPI. Προκειμένου τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τα εταιρικά ομόλογα να εισαχθούν πιο ολοκληρωμένα στο συγκεκριμένο πλαίσιο της Ελληνικής οικονομίας, στην αρχή γίνεται μία ανασκόπηση των κυριοτέρων επενδύσεων στην Ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη αναφορά στα εταιρικά ομόλογα. Κατόπιν γίνεται μία βιβλιογραφική επισκόπηση των μελετών που αφορούν το συσχετισμό των ομολόγων με μετοχές ώστε να τεθεί το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων, ακολουθείται η παρακάτω μεθοδολογία: Χρησιμοποιούνται οι ιστορικές τιμές κλεισίματος των έντεκα υπό εξέταση μεταβλητών για να εξαχθούν στοιχεία περιγραφικής στατιστικής. Κατόπιν οι χρονοσειρές μετατρέπονται σε σειρές λογαριθμικής απόδοσης προκειμένου να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά τους και πραγματοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας, έλεγχος συσχετίσεων, έλεγχος μοναδιαίας ρίζας με τη μέθοδο επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller, έλεγχος αιτιότητας κατά Granger και τελικά διανυσματική αυτοπαλινδρόμηση. Από την ανάλυση δεν προέκυψαν ισχυρές συσχετίσεις είτε σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των δεικτών και των ομολόγων, σε μία περίπτωση μάλιστα προέκυψε πως ένα ομόλογο από μόνο του αιτιάζει σε κάποιο βαθμό τους εξειδικευμένους δείκτες. Τα αποτελέσματα της μελέτης φανερώνουν τις αδυναμίες της Ελληνικής αγοράς εταιρικών ομολόγων, μιας αγοράς που ξεκινώντας σχετικά πρόσφατα και υπό συνθήκες οικονομικής συρρίκνωσης παραμένει ακόμη σχετικά ρηχή.el_GR
dc.format.extentvii, 96 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΕταιρικά ομόλογα -- Ελλάδαel_GR
dc.subjectCorporate bonds -- Greeceel_GR
dc.titleΑποδόσεις εταιρικών ομολόγων και αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτώνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe purpose of this thesis is to test the relationship between eight corporate bonds (issued by the companies Β & F Commercial Garment Industries, Sunlight, Gekterna, Opap, Housemarket, Coral Gas, Tenergia, Μitilinaios as the most representative of this type of finance products) and three indices: the General Stock market Index and the two specific corporate indices HCBPI and HCBTRI. At the beginning of this thesis an overview of the most important types of investments in Greece for the last years is effectuated, with a greater emphasis on bonds. Then a thorough literature review of studies with regards to the relationship between bonds and stocks follows. Τo draw conclusions the following method is employed: The historical closing values of the eight under study variables were used to calculate descriptive statistics. Then in order to improve their characteristics the time series aforementioned were converted to logarithmic returns and a series of tests were conducted: normality tests, correlations tests, also unit route tests by using the augmented Dickey-Fuller method. Furthermore, Granger causality tests were effectuated along with vector autoregressive methods. The empirical results did no reveal strong relations or causalities between the indices and the bonds. In one case in particular it turned out that one bond causes to some extent the variation of the bond-specific indices. The results of the study revealed the weaknesses of the Greek corporate bond market, a market which commenced comparatively recently, in times of economic crisis and still remains relatively shallow.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record