Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Μελέτη πληροφοριακών συστημάτων σε εταιρέια παραγωγής ιχθυοτρόφων: προτάσεις και δημιουργία νέων.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.