Show simple item record

dc.contributor.advisorΣωκράτους, Μιχάλης
dc.contributor.authorΤριχινά, Μάρθα
dc.contributor.otherTrichina, Martha
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2020-07-08T10:39:47Z
dc.date.available2020-07-08T10:39:47Z
dc.date.copyright2020-07-08
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.otherΜΒΑ/2020/00771el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4525
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟ στόχος μας με την συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή ήταν να διερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία καθιστούν τους σύγχρονους οργανισμούς αποτελεσματικούς και αποδοτικούς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εξέταση της γενιάς των millennials, και στο πως αυτή η γενιά επηρεάζει την λειτουργία και την εταιρική κουλτούρα των οργανισμών και πως επιβάλλει στους οργανισμούς να εξελιχθούν και να προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα της διοίκησης επιχειρήσεων. Τα ερευνητικά ερωτήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε στα κεφάλαια που ακολουθούν, αφορούν την εταιρική κουλτούρα, την ικανοποίηση των εργαζομένων σχετικά με την αμοιβή, τα προνόμια και την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς επίσης και την διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και την αντιμετώπιση πελατών – συνεργατών εντός των σύγχρονων οργανισμών. Για την εκπόνηση της διατριβής, εκπονήθηκε έρευνα σε εργαζομένους σύγχρονων οργανισμών με την περιγραφική μέθοδο μέσο ερωτηματολογίων. Το ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε βάση των ερευνητικών ερωτημάτων που εξετάζουμε για τους σκοπούς της συγκεκριμένης διατριβής και συμπληρώθηκε από εκατό συνολικά εργαζομένους σε έξι εταιρείες διαφορετικών τομέων και μεγεθών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι το δείγμα - εταιρείες επιλέχθηκε με κριτήριο την αποτελεσματικότητα – αποδοτικότητα – επιτυχία των οργανισμών αυτών με βάση την θέση που έχουν στην τοπική και διεθνή αγορά, την βιωσιμότητα και κερδοφορία τους, και την εταιρική κοινωνική τους πολιτική. Μέσα από την βιβλιογραφία που συγκεντρώσαμε και από τα αποτελέσματα της έρευνας μας, συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι αποδοτικοί οργανισμοί είναι αυτοί οι οποίοι επενδύουν στο ανθρώπινο προσωπικό και στην ικανοποίηση του, παρέχοντας τους τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, σύγχρονο, άνετο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον, εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και φροντίζουν ώστε οι εργαζόμενοι τους να αμείβονται ικανοποιητικά, να απολαμβάνουν όσο το περισσότερα προνόμια μπορούν να τους παρέχουν, καθώς επίσης οι οργανισμοί οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους την γνώμη των εργαζομένων τους. Εξίσου σημαντικό να αναφέρουμε, είναι ότι στην αποδοτικότητα των οργανισμών μέγιστη σημασία έχει η διαχείριση των πελατών και των συνεργατών τους, με σεβασμό και παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης, για την δημιουργία αξίας και την διατήρηση και αύξηση του μεριδίου αγοράς.el_GR
dc.format.extentvii, 100 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΣύγχρονοι οργανισμοί -- Χαρακτηριστικάel_GR
dc.subjectModern Organizations - Featuresel_GR
dc.titleΧαρακτηριστικά σύγχρονων οργανισμών που τους καθιστούν αποτελεσματικούς.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe objective of this dissertation was to explore those characteristics that make modern organizations effective and efficient. Emphasis was placed on examining the generation of millennials, and how this generation influences the operations and corporate culture of organizations and how this generation forces organizations to evolve and adapt to the new era. The research questions we addressed in the following chapters, are relevant with corporate culture, employee satisfaction, remuneration, motivation, and professional development, as well as customer relationship management and customer-partner management within modern organizations. For the purposes of the dissertation, we conducted a research on employees of modern organizations using the descriptive method with the use of questionnaires. The questionnaire was compiled based on the research questions we are examining for the purposes of this dissertation and was completed by a total of one hundred employees, working in six companies of different industries and sizes. It is also important to mention that the sample – the companies that we used, were selected based on the effectiveness - efficiency and success of these organizations based on their position in the local and international market, their sustainability and profitability, and their corporate social policy. From the theory we have collected and from the results of our research, we can conclude that efficient organizations are those who invest in human resources and their satisfaction, providing them with the appropriate working conditions, modern, comfortable and friendly working environment, apply objective evaluation criteria and ensure that their employees are well paid, enjoy as many benefits as they can provide, as well as those organizations who take into account the opinion of their employees. It is equally important to mention that for the efficiency of organizations, the customer relations management and partner relation management is of utmost importance, and needs to be treated with respect and provide to them excellent service, in order to create value and maintain and increase market share of the organisation.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record