Show simple item record

dc.contributor.advisorΤάλιας, Μιχάλης
dc.contributor.authorΛάζου, Γεωργία Λ.
dc.contributor.otherLazou, Georgia L.
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2020-07-07T11:01:45Z
dc.date.available2020-07-07T11:01:45Z
dc.date.copyright2020-07-07
dc.date.issued2020-11
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2019/00210el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4510
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΒασικός σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να παρουσιασθεί η σημασία της πρόληψης της τύφλωσης για τα συστήματα υγείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 253 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ενώ εκτιμάται ότι 81% των περιπτώσεων τύφλωσης, θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Η διεθνής κοινότητα ξοδεύει περίπου 632 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο στον αγώνα για την πρόληψη της τύφλωσης. Το κόστος της αποκατάστασης και περίθαλψης που παρέχεται σε άτομα με προβλήματα όρασης επιβαρύνουν σημαντικά τα συστήματα υγείας τόσο με τις άμεσες δαπάνες και συγκεκριμένα με τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης, ως αποτέλεσμα της θεραπείας (π.χ. νοσηλεία, φαρμακευτική αγωγή κ.ά.), όσο και με τις έμμεσες δαπάνες που προκύπτουν από την απώλεια της παραγωγικότητας αυτών των ατόμων και τις ανεπίσημες δαπάνες για τη φροντίδα των ασθενών. Η πρόληψη αποτελεί την πιο οικονομικά αποδοτική παρέμβαση της υγειονομικής περίθαλψης. Οι παρεμβάσεις για την πρόληψη της τύφλωσης, με την έγκαιρη διάγνωση οφθαλμολογικών παθήσεων, μπορούν να εξασφαλίσουν τεράστιο οικονομικό όφελος στα συστήματα υγείας. Η λήψη κατάλληλων μέτρων προάσπισης της υγείας των οφθαλμών, η πρόληψη διαφόρων παθήσεων και η αποφυγή παραγόντων κινδύνου που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε σοβαρές βλάβες ή και σε σημαντική απώλεια της όρασης, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για το σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης της τυφλότητας. Παράλληλα, η έλλειψη και η ανισότητα της πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόληψης και υγιεινής των ματιών, σε πολλές περιπτώσεις, περιορίζει τα οφέλη που δυνητικά θα μπορούσαν να είχαν οι πάσχοντες από τις σύγχρονες ιατρικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται βασικά ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις που επιφέρουν τα προβλήματα όρασης σε οικονομικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό ή άλλο επίπεδο, τόσο για τα ίδια τα άτομα όσο και για τα συστήματα υγείας, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες που υλοποιούν επιτυχώς προγράμματα πρόληψης της τύφλωσης και τα ποσοστά πόρων που δαπανώνται. Παράλληλα διερευνώνται τα αντίστοιχα ερωτήματα για τον υφιστάμενο πληθυσμό των 18.000 ατόμων με προβλήματα όρασης της χώρας μας και μια σειρά παραγόντων που διαμορφώνουν τη συνολική κατάσταση και επιδρούν στο ελληνικό σύστημα υγείας, όπως η γήρανση του πληθυσμού, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, οι δαπάνες για την υγεία, η προσβασιμότητα στην υγειονομική περίθαλψη, η απόδοση του συστήματος υγείας κλπ.el_GR
dc.format.extentx, 40 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔιαχείριση τύφλωσης -- Ελλάδαel_GR
dc.subjectBlindness -- Greeceel_GR
dc.titleΑποτύπωση της παρούσας κατάστασης και μελλοντικές προοπτικές όσον αφορά στη διαχείριση της τύφλωσης στην Ελλάδα.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe main purpose of this thesis is to present the importance of preventing blindness for health systems. According to the World Health Organization, 253 million people worldwide have vision problems, and it is estimated that 81% of blindness cases could be avoided. The international community spends about $ 632 billion annually in the fight to prevent blindness. The cost of rehabilitation and care provided to people with visual impairments places a significant burden on health systems both on direct costs and in particular on healthcare costs as a result of treatment (eg hospitalization, medication, etc.), as well as the indirect costs resulting from the loss of productivity of these individuals and the informal costs of patient care. Prevention has been proven to be the most cost-effective health care intervention. Interventions to prevent blindness, by timely diagnosis of ophthalmic diseases, can provide enormous economic benefit to health systems. Appropriate eye health measures, the prevention of various diseases and the avoidance of risk factors that can lead to serious injury or even significant vision loss are key factors in the design of blindness prevention programs. At the same time, the lack and inequality of access to preventive and eye hygiene services, in many cases, limits the benefits that potential patients could have from modern medical developments. In this context, key questions are addressed on the impact of visual, economic, social, educational or other levels of vision problems on both individuals and health systems, as well as on the measures taken by countries that successfully implement programs for prevention of blindness and the percentages of resources spent. At the same time, we investigate the relevant questions about the current population of 18,000 people with visual impairments in Greece as well as a number of factors that shape the overall situation and affect the Greek health system, including aging of population, budgetary constraints, health spending, access to health care and performance of the health system.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record