Now showing items 5-24 of 741

 • Brand Management & Στρατηγική 

  Υφαντίδης, Θωμάς (2012-06-13)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μάρκα και ειδικότερα τη δύναμη και τη κληρονομιά της, η οποία αποτελεί ένα πολύ δυνατό εργαλείο μάρκετινγκ εξασφαλίζοντας την επιβίωση και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η πτυχιακή εργασία ...
 • Business ethics in organizations 

  Mariou, Eleni (2017-08-28)
  Η μελέτη αυτή τονίζει την ανάγκη επιχειρηματικής ηθικής στο σημερινό περιβάλλον και επικεντρώνεται στις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν οι οργανισμοί προκειμένου να ξεπεράσουν τις προκλήσεις για να επιβιώσουν και να είναι ...
 • Business management / Business plan for companies 

  Κοτζιάπασιης, Χρίστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Η δημιουργία μιας επιχείρησης αποτελεί πάντα πρόκληση για τον επιχειρηματία. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί τη χρήση πολλών επιστημονικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί μέσα από την παρατήρηση και την έρευνα, και τον ...
 • Business plan and enterpreneurship 

  Deligeorgiou, Anastasia (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  The main purpose of this thesis is to study the multidimensional phenomenon of entrepreneurship and to prove the importance of a business plan for successful entrepreneurial activities. The thesis is mainly divided into ...
 • Business plan for a private music school 

  Hoplaros, Christos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-06)
  In the current thesis we will present a business plan of a private music school, which is planned to begin operations next year. A lot of reasons, such as technology development, new educational approaches and competition, ...
 • Business plan for ViRi Limited virtual reality studio 

  Andreou, Alexandros (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  ViRi limited is a computer graphics development Studio specializing in the development of Virtual Reality applications, graphics, assets, games, for Windows, Android phones and HTML-5 supported browsers. ViRi will be ...
 • Business plan of a new construction management company. 

  Αταλιώτης, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-06)
  Within the framework of the Master's Degree Program in Business Administration at the Faculty School of Economics and Management of the Open University of Cyprus, as a Civil Engineer, I dream and I create with a team of ...
 • Collective intelligence: How can firms benefit from it? 

  Ιωάννου, Αντρούλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  This thesis reviews the source of collective intelligence from when it was firstly implemented. The goal is to describe and understand collective intelligence as a concept but also to define its importance in firms and ...
 • Communicating and motivating effectively 

  Marti, Raphaelina (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
  This analysis examines the effectiveness of different communication techniques in managing employees, and how managers can motivate their employees to perform at the best of their abilities. It ...
 • Corporate governance and the financial performance of listed companies 

  Karadimos, Markos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  This master’s dissertation investigates the challenges that arise from the implementation of Corporate Practices and the effect that the adoption or no adoption of such practices have in the profitability of listed shipping ...
 • Corporate social responsibility (CSR) and stock price - An event study approach 

  Παπαμηνάς, Μάριος (2016-09-08)
  Corporate Social Responsibility can bring real business benefits by reducing risk, by enhancing brand value, by opening doors and creating good will, and by improving staff efficiency and morale. Nevertheless, there ...
 • CTC AUTOMOTIVE LTD aims to develop a business plan to the Marine, Oil & Gas sector in Cyprus: A new market development project, indicating to the contribution of CTC' s business plan for CATERPILLAR brand 

  Ζάγγουλος, Δημήτρης (2016-04-05)
  During the last five years, Cyprus Economy experiences one of its biggest drawbacks ever. The sector that has been impacted mostly, due to this negative situation is definitely the construction industry. A decrease of more ...
 • Database marketing στις κυπριακές εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Η περίπτωση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Primetel 

  Κυριάκου, Στέλιος (2015-07-21)
  Το θέμα της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη του Database Marketing στις κυπριακές εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα μελετάται η περίπτωση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών PrimeTel. Κύριος σκοπός της παρούσας διατριβής ...
 • Digital marketing για μια διεθνή επιχείρηση: Η περίπτωση των Zara 

  Γαρουφάλου, Αικατερίνη (2017-08-28)
  Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, πραγματευόμαστε το μείζον ζήτημα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαδικτύου για μία διεθνή επιχείρηση και πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στην περίπτωση της επιχείρησης Zara, με βασικό στόχο ...
 • Diversity in the workplace. 

  Καλογήρου, Μαρία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  Στις μέρες μας η παγκοσμιοποίηση άλλαξε όχι μόνο τα σύνορα των χωρών δημιουργώντας ευκολότερο πέρασμα στο εργατικό μεταναστευτικό κίνημα, αλλά επίσης άλλαξε και τον τρόπο που δουλεύουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες τώρα πρέπει ...
 • E-Marketing plan of travel agencies in 21st century: A case study of Let' s Go Tours 

  Panayiotou, Anna (2017-08-28)
  Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, φαίνεται ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν άφησαν ανεπηρέαστη ούτε την τουριστική βιομηχανία. Ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας των ταξιδιωτικών πρακτορείων μετακυλύει στην ανάγκη ...
 • Earnings management during the IFRS implementation and the financial crisis in Greece 

  Androutsopoulou, Aikaterini (2014-08-29)
  As accounting quality cannot be easily observed, researchers have used some measurement models, mostly concerning earnings management, conservatism and value relevance. The most common used measure is earning management ...
 • Electronic banking in Cyprus from customer's point of view 

  Chatzimichael, Nikoletta (2017-07-27)
  Electronic banking services are being used with an increasing frequency and are gaining more and more popularity in most countries, including Cyprus. Previous researches have confirmed the importance of such services for ...
 • Emotional intelligence in the Greek public sector. 

  Ρώσσογλου, Παρασκευή (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  Emotional intelligence (EI), in the sense of the ability to recognize and manage emotions in the self and in others, has become a widespread notion in managerial studies all over the world, and it is claimed that high EI ...