Now showing items 7-26 of 844

 • Banks and securitization. 

  Κουκούνης, Δημήτρης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  A financial technique able to use an asset to generate liquidity and profit even though it could not, this is what securitization is in a few words. With the use of this tool banks are able to sell assets not able to ...
 • Brand equity of Open University of Cyprus. 

  Δικωμίτου, Ολυμπία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-06)
  The competition among Universities skyrocketed in the past few years, which has driven Universities to adopt new marketing strategies such as branding (Becher & Trowler, 2001). Branding, the main focus of this study, has ...
 • Brand Management & Στρατηγική 

  Υφαντίδης, Θωμάς (2012-06-13)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μάρκα και ειδικότερα τη δύναμη και τη κληρονομιά της, η οποία αποτελεί ένα πολύ δυνατό εργαλείο μάρκετινγκ εξασφαλίζοντας την επιβίωση και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η πτυχιακή εργασία ...
 • Business ethics in organizations 

  Mariou, Eleni (2017-08-28)
  Η μελέτη αυτή τονίζει την ανάγκη επιχειρηματικής ηθικής στο σημερινό περιβάλλον και επικεντρώνεται στις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν οι οργανισμοί προκειμένου να ξεπεράσουν τις προκλήσεις για να επιβιώσουν και να είναι ...
 • Business management / Business plan for companies 

  Κοτζιάπασιης, Χρίστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Η δημιουργία μιας επιχείρησης αποτελεί πάντα πρόκληση για τον επιχειρηματία. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί τη χρήση πολλών επιστημονικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί μέσα από την παρατήρηση και την έρευνα, και τον ...
 • Business plan and enterpreneurship 

  Deligeorgiou, Anastasia (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  The main purpose of this thesis is to study the multidimensional phenomenon of entrepreneurship and to prove the importance of a business plan for successful entrepreneurial activities. The thesis is mainly divided into ...
 • Business plan for a private music school 

  Hoplaros, Christos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-06)
  In the current thesis we will present a business plan of a private music school, which is planned to begin operations next year. A lot of reasons, such as technology development, new educational approaches and competition, ...
 • Business plan for ViRi Limited virtual reality studio 

  Andreou, Alexandros (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  ViRi limited is a computer graphics development Studio specializing in the development of Virtual Reality applications, graphics, assets, games, for Windows, Android phones and HTML-5 supported browsers. ViRi will be ...
 • Business plan of a new construction management company. 

  Αταλιώτης, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-06)
  Within the framework of the Master's Degree Program in Business Administration at the Faculty School of Economics and Management of the Open University of Cyprus, as a Civil Engineer, I dream and I create with a team of ...
 • Business Plan για την επιχείριση '2S' 

  Σπύρου, Σταύρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-11)
  Η διατριβή αυτή έχει φτιαχτεί για να καθοδηγήσει και να οργανώσει την επιχείρηση < 2S Medical LTD > στην προσπάθεια της να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί στην Ελληνική, Κυπριακή αλλά και παγκόσμια αγορά. Τη σήμερον ημέρα ...
 • Business plan: a networking and recruitment platform for cross-border expansion between China and Europe. 

  Πολυδώρου, Χριστιάνα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-06)
  The word ‘Mesh’ can be defined as: 1. a network; net 2. an open space between the strands of a network 3. anything that ensnares, or holds like a net 4. to entangle or become entangled 5. (often followed by: with) ...
 • Collective intelligence: How can firms benefit from it? 

  Ιωάννου, Αντρούλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  This thesis reviews the source of collective intelligence from when it was firstly implemented. The goal is to describe and understand collective intelligence as a concept but also to define its importance in firms and ...
 • Communicating and motivating effectively 

  Marti, Raphaelina (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
  This analysis examines the effectiveness of different communication techniques in managing employees, and how managers can motivate their employees to perform at the best of their abilities. It ...
 • Consumer behaviour in marketing research: customer satisfaction and consumer decision process. 

  Σάββα, Αναστασία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  When evaluating consumer behaviour, marketers analyse certain aspects in certain ways and apply marketing strategies to maximise profit, develop successful products, maintain a competitive market position, construct desired ...
 • Corporate governance and the financial performance of listed companies 

  Karadimos, Markos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  This master’s dissertation investigates the challenges that arise from the implementation of Corporate Practices and the effect that the adoption or no adoption of such practices have in the profitability of listed shipping ...
 • Corporate social responsibility (CSR) and stock price - An event study approach 

  Παπαμηνάς, Μάριος (2016-09-08)
  Corporate Social Responsibility can bring real business benefits by reducing risk, by enhancing brand value, by opening doors and creating good will, and by improving staff efficiency and morale. Nevertheless, there ...
 • CTC AUTOMOTIVE LTD aims to develop a business plan to the Marine, Oil & Gas sector in Cyprus: A new market development project, indicating to the contribution of CTC' s business plan for CATERPILLAR brand 

  Ζάγγουλος, Δημήτρης (2016-04-05)
  During the last five years, Cyprus Economy experiences one of its biggest drawbacks ever. The sector that has been impacted mostly, due to this negative situation is definitely the construction industry. A decrease of more ...
 • Database marketing στις κυπριακές εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Η περίπτωση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Primetel 

  Κυριάκου, Στέλιος (2015-07-21)
  Το θέμα της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη του Database Marketing στις κυπριακές εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα μελετάται η περίπτωση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών PrimeTel. Κύριος σκοπός της παρούσας διατριβής ...
 • Develop a marketing plan for Nedeco Electronics Ltd - Cockpit a Smart Home Solution 

  Kallenos, Petros (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-11)
  The thesis scope is to develop a marketing plan for Cockpit wireless home automation that intends to enter the Cyprus market. Home automation system allow users to control their home electrical appliances remotely with the ...