Show simple item record

dc.contributor.advisorΣτυλιανού, Μαρίνος
dc.contributor.authorΠέτσας, Χρίστος
dc.contributor.otherPetsas, Christos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2020-02-06T07:50:58Z
dc.date.available2020-02-06T07:50:58Z
dc.date.copyright2020-02-05
dc.date.issued2019-12
dc.identifier.otherΔΠΠ/2019/00234el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4389
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ αναγκαιότητα της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής, προέκυψε από την συχνή και καταστροφική εμφάνιση περιστατικών ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ), και έχει ως στόχο να συνδράμει στην μείωση των επιπτώσεων τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα αντικειμενικός στόχος είναι ο εντοπισμός, η μελέτη και ο βαθμός επικινδυνότητας των περιστατικών ρύπανσης από ΑΣ, με απώτερο σκοπό την πρόληψη και μείωση τους. H έρευνα εφαρμόζεται στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού, μια αναπτυσσόμενη πόλη στην ευαίσθητη Μεσογειακή περιοχή που παρουσιάζει έλλειψη δεδομένων για ΑΣ και δυσκολεύεται να ακολουθήσει τα πρότυπα όρια της Ε.Ε. για την ποιότητα αέρα. Προέκυψε η ανάγκη για εντοπισμός θέσεων σε περιοχές ενδιαφέροντος του μετώπου, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, που εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα συγκεντρώσεων ΑΣ στις τρεις αεροδυναμικές διαμέτρους των 10μm, 2,5μm και 1μm (ΑΣ10, ΑΣ2,5 και ΑΣ1). Η έρευνα γίνεται με χειροκίνητο μετρητή DustTrak που καταγράφει συγκεντρώσεις ΑΣ10, ΑΣ2,5 και ΑΣ1 για τα περιστατικά ρύπανσης που εντοπίζονται και ως βασικό εργαλείο ανάλυσης χρησιμοποιείται πρόσφατη έκδοση του λογισμικού Microsoft Excel, στο οποίο τοποθετήθηκαν τα δεδομένα από τον μετρητή. Αναλύονται παράγοντες που συμβάλουν στα περιστατικά, όπως η τοποθεσία, τι υπάρχει στη συγκεκριμένη τοποθεσία, η χρονική στιγμή, οι καιρικές συνθήκες και η εποχή, οι συγκεντρώσεις για ΑΣ10, ΑΣ2,5 και ΑΣ1 (μέσοι όροι, υψηλές και χαμηλές ενδείξεις, λόγοι ΑΣ2,5/ΑΣ10 και ΑΣ1/ΑΣ2,5, συγκρίσεις). Η έρευνα κατέδειξε έντονο περιστατικό σε πλατεία την «Τσικνοπέμπτη» (μέρα γιορτής με ψήσιμο κρέατος), το οποίο ακολουθείται από περιστατικά σε τσιμεντοποιείο, σε εργοτάξιο, σε χωματόδρομο δίπλα από παραλία, σε παραλιακό δρόμο, σε εργοστάσιο καύσης και επιδιόρθωσης ελαστικών και επιπλέον ανιχνεύθηκε περιστατικό σκόνης. Χονδροειδής σωματίδια επικρατούν στο εργοτάξιο και στο κυκλοφοριακό δρόμο ενώ τα λεπτοειδής σωματίδια εμφανίζονται σύμφωνα με μετρήσεις από μπαλκόνι της περιοχής σε έντονο υπόβαθρο και στα περιστατικά πρωτίστως της Τσικνοπέμπτης, του εργοστασίου, του χωματόδρομου και του τσιμεντοποιείου με λόγους που καταδεικνύουν μόνο λεπτοειδή σωματίδια και στα ακόμη πιο ανησυχητικά αποτελέσματα με υψηλά ποσοστά και λόγους για ΑΣ1. Επιπλέον παρατηρείται εποχική μεταβλητότητα, αφού το καλοκαίρι παρατηρούνται υψηλότερες συγκεντρώσεις σε σχέση με την άνοιξη ενώ σε περίπτωση που προηγείται βροχή οι συγκεντρώσεις πέφτουν κατακόρυφα. Τέλος υπάρχει ταύτιση των μετρήσεων με τα στοιχεία που παρέχει ο δημόσιος κλάδος της ποιότητα αέρας του νησιού. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή στοχεύει στην παροχή ουσιαστικών και έγκυρων πληροφοριών σε όλους τους φορείς που προτίθενται να ασχοληθούν με την μελέτη και προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος του παραλιακού μετώπου της Λεμεσού αλλά και γενικότερα στη δημιουργία ενός ευέλικτου εργαλείου λήψης αποφάσεων, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές. Τα περιστατικά αυτά επιβεβαιώνουν τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας για περαιτέρω λύσεις.el_GR
dc.format.extentix, 140 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΑτμοσφαιρική ρύπανσηel_GR
dc.subjectAtmospheric pollutionel_GR
dc.subjectΑτμοσφαιρική ρύπανση -- Αιωρούμενα σωματίδιαel_GR
dc.subjectAtmospheric pollution -- Particulate matterel_GR
dc.titleΜελέτη περιστατικών ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10, ΑΣ2.5, ΑΣ1) με χειροκίνητο μετρητή DustTrak στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσούel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe necessity of the present study arises from the frequent and disastrous occurrence of airborne particulate matter (PM) incidents, and aims to help reduce their impact on the natural and anthropogenic environment. The specific objective of the present work is to identify, study and assess the degree of PM pollution incidence, with the ultimate aim of preventing and reducing them. The study is being implemented on the coastal front of Limassol, a developing city in the sensitive Mediterranean region that lacks data on PM and find it difficult to follow EU standards for air quality. There was a need to identify locations in areas of interest at the coastal front, at specific times, showing increased levels of PM concentrations at the three aerodynamic diameters of 10µm, 2,5 µm and 1µm (PM10, PM2,5 and PM1). The survey is performed with a manual DustTrak meter that records concentrations of PM10, PM2,5 and PM1 for the detected pollution incidents and uses a recent version of Microsoft Excel software, in which the data from the meter is stored, as a key analysis tool. Factors that contribute to incidents are analysed, such as location, what there is at the site, time, weather and season, concentrations for PM10, PM2.5 and PM1 (averages, high and low indications, PM2,5 / PM10 and PM1 / PM2.5 results, comparisons). The investigation showed a strong incident at "Tsiknopempti" (meat roasting festival) in a square, followed by incidents at a cement factory, at a construction site, on a dirt road by the beach, on a beach asphalt road, at a burning and repaired tire factory and in addition a dust incident was detected. Coarse particles predominate on the construction site and on the road, while fine particles appear according to measurements from the balcony of the area on an intense background and primarily on the "Tsiknopempti", the factory, the dirt road and the cement plant with results that only condemn fine particles and lead to even more alarming results with high rates and reasons for PM1. In addition, seasonal variability is observed, with summer concentrations higher than spring and when rain falls, concentrations fall sharply. Finally, there is an identification of the measurements with the data provided by the public sector of the island's air quality. This postgraduate thesis aims to provide essential and valid information to all actors who intend to study and protect the atmospheric environment of the Limassol coastal front and in general to create a flexible decision-making tool that could be applied to other areas. These events confirm the scientific community's suggestions for further solutions.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record