Show simple item record

dc.contributor.advisorΜπαραλού, Ευαγγελία
dc.contributor.authorΡώσσογλου, Παρασκευή
dc.contributor.otherRossoglou, Paraskeui
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2019-11-04T09:56:39Z
dc.date.available2019-11-04T09:56:39Z
dc.date.copyright2019-11-04
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.otherΜΒΑ/2019/00722el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4294
dc.descriptionIncludes bibliographical references.el_GR
dc.description.abstractEmotional intelligence (EI), in the sense of the ability to recognize and manage emotions in the self and in others, has become a widespread notion in managerial studies all over the world, and it is claimed that high EI can improve job performance and facilitate change management. However, the notion of EI is absent from literature on Greek Public Administration. While the Greek Public Sector is currently asked to implement a major administrative reform, the question that rises is whether long-lasting deficiencies of the public administration and the perceived ineffective change implementation can be considered as indication of low levels of EI among civil servants. This master thesis is a case study aiming to delve into this question by analysing the answers of 52 civil servants employed in the Ministry of Digital Policy, Telecommunications and Communication, a newly founded organization which, in addition to the general administrative reform, had to deal with the changes brought about by the merging of institutions and the introduction of new areas of policy. Following a positivist approach, the ESCI Goleman – Boyatzis model is the base of a questionnaire with twenty closed questions aiming to explore the level of EI, and five open-ended questions focusing on change management. Primary data statistical analysis leads to the conclusion that the specific sample of civil servants possess a rather high level of EI with an average of 79,08, in a scale with a maximum value of 100. Content analysis of the open-ended questions reinforces statistical analysis conclusions and furthermore proves that the cause of resistance to change is not lack of EI but rather the structural problems of the Greek Public Administration. Moreover, regression analysis of the EI model reveals that by eliminating certain statistically non-significant variables, the ESCI model has higher validity.el_GR
dc.format.extentv, 92 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isoenel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΣυναισθηματική νοημοσύνηel_GR
dc.subjectEmotional intelligenceel_GR
dc.titleEmotional intelligence in the Greek public sector.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractH Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) ως ικανότητα αντίληψης και διαχείρισης των συναισθημάτων, αποτελεί όρο που κυριαρχεί στη διεθνή βιβλιογραφία περί διοίκησης, και θεωρείται ότι συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης και αποτελεί χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που διευκολύνει την διαχείριση αλλαγών. Η έννοια της ΣΝ φαίνεται, ωστόσο, να απουσιάζει από τη βιβλιογραφία για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Σε μια εποχή όπου το ελληνικό δημόσιο καλείται να εφαρμόσει μια μείζονα διοικητική μεταρρύθμιση, τίθεται το ερώτημα εάν τα μακροχρόνια προβλήματα που αυτό αντιμετωπίζει και η διαπιστωμένη αδυναμία αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των αλλαγών μπορούν να θεωρηθούν ως ένδειξη χαμηλής ΣΝ μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων; Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης και επιδιώκει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα μέσω ενός δείγματος 52 υπαλλήλων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ενός νεοϊδρυθέντος φορέα που, εκτός των άλλων αλλαγών, έπρεπε να διαχειριστεί τις αλλαγές που επιφέρει η συγχώνευση φορέων και η εισαγωγή νέων τομέων πολιτικής. Ακολουθώντας μια θετικιστική προσέγγιση, το μοντέλο ESCI των Goleman -Boyatzis αποτελεί τη βάση για τη σύνταξη ενός ερωτηματολογίου με είκοσι κλειστού τύπου ερωτήσεις που διερευνούν το επίπεδο ΣΝ και πέντε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις εστιασμένες στην αντιμετώπιση των αλλαγών. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο δείγμα δημοσίων υπαλλήλων διαθέτει αρκετά υψηλό βαθμό ΣΝ με μέσο όρο 79,08, σε μια κλίμακα με μέγιστη τιμή το 100. Η ανάλυση του περιεχομένου των ανοιχτών ερωτήσεων ενισχύει τα συμπεράσματα της στατιστικής ανάλυσης και επιπλέον καταδεικνύει ότι η αντίσταση στην αλλαγή δεν οφείλεται στην έλλειψη ΣΝ αλλά σε δομικά προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, η παλίνδρομη ανάλυση του μοντέλου ΣΝ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωσή του μοντέλου ESCI, καθώς αποδεικνύεται ότι εάν αφαιρεθούν ορισμένες στατιστικά μη σημαντικές μεταβλητές, το μοντέλο αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record