Show simple item record

dc.contributor.advisorΣιηνά, Χριστίνα
dc.contributor.authorΚουτσογιάννη, Σοφία
dc.contributor.otherKoutsogianni, Sophia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2019-11-01T10:47:52Z
dc.date.available2019-11-01T10:47:52Z
dc.date.copyright2019-11-01
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.otherΣΔΜ/2019/00038el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4286
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματεύεται την σπουδαιότητα και την αποτελεσματικότητα – σε ουσιαστικά πρακτικό επίπεδο – της διδασκαλίας της Αγγλικής Ναυτικής ορολογίας της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Σχολή Πλοιάρχων) του νομού Αττικής. Με την υιοθέτηση κατάλληλης μεθοδολογικής προσέγγισης και των αντίστοιχων εργαλείων, διεξήχθη έρευνα για την παρουσίαση και διερεύνηση των απόψεων των ενηλίκων εκπαιδευομένων/σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, των διδασκόντων/εκπαιδευτών την Αγγλική ναυτική ορολογία, μέλους της Διεύθυνσης της Σχολής Πλοιάρχων καθώς και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών και επιχειρήσεων. Το κριτήριο για την επιλογή του προαναφερθέντος κοινού ήταν η προσπάθεια να εκπροσωπηθεί ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικότερο μερίδιο των όσων εμπλέκονται στον τομέα της Δημόσιας Ναυτικής εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη εισροή πρωτογενών δεδομένων. Η διερεύνηση, δε, των απόψεων των προαναφερθέντων ομάδων αποσκοπεί – κυρίως μεταξύ άλλων - στο να παρουσιάσει το πως οι εμπλεκόμενες αυτές ομάδες στο χώρο της Δημόσιας Ναυτικής εκπαίδευσης προσεγγίζουν το θέμα του αν και σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος των Ναυτικών Αγγλικών όπως επίσης και το αν οι δόκιμοι αξιωματικοί μπορούν να επιδείξουν σε ικανοποιητικό και αποτελεσματικό βαθμό επικοινωνιακή επάρκεια – τόσο κατά την διάρκεια των δύο εκπαιδευτικών τους ταξιδιών όσο και μετά την αποφοίτηση τους, όταν δηλαδή ξεκινούν να εργάζονται στον χώρο της ναυτιλίας – σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, κατά την εκτέλεση και διεκπεραίωση των καθημερινών, λειτουργικών τους καθηκόντων. Οι μαθησιακοί αυτοί στόχοι και η επικοινωνιακή επάρκεια παρουσιάζονται και σκιαγραφούνται τόσο μέσα από το πρόγραμμα μαθημάτων και διδακτέας ύλης των Ναυτικών Αγγλικών (“model course 3.17”) το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organisation) όσο και μέσα από τις οδηγίες για την αποτελεσματικότερη επίτευξη τους. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε σπουδαστές της Σχολής Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού του Β’ και του Ε’ εξαμήνου - που έχουν ολοκληρώσει, ως απαιτείται, τουλάχιστον ένα από το δύο εκπαιδευτικά ταξίδια - σε αποφοίτους της Ακαδημίας, σε εκπαιδευτές που διδάσκουν την Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία, σε μέλος της Διεύθυνσης της Σχολής Πλοιάρχων και, τέλος, σε εκπροσώπους της Ελληνικής Εμπορικής ναυτικής κοινότητας (στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών). Ο ερευνητικός σχεδιασμός που υιοθετήθηκε αποτέλεσε συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας συλλογής δεδομένων προκειμένου να οδηγηθούμε σε μία όσο το δυνατόν καλύτερη και αντικειμενικότερη κατανόηση του ερευνητικού προβλήματος και των επακόλουθων ερευνητικών ερωτημάτων – ωστόσο, λόγω του όγκου των πρωτογενών δεδομένων που συνελέγησαν στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν μόνο τα ποσοτικά δεδομένα. Ως ερευνητικό εργαλείο της ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο – στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο - το οποίο αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα google.docs όπου οι εκπαιδευόμενοι υπέβαλλαν τις απαντήσεις τους ενώ για την συλλογή των ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο η προσωπική, ημι-δομημένη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα του ποσοτικού σκέλους της έρευνας επικεντρώθηκαν – μεταξύ άλλων – στην σπουδαιότητα της διδασκαλίας των Ναυτικών Αγγλικών, στο κατά πόσο και σε ποιό βαθμό η διδαχθείσα ναυτική ορολογία είχε άμεσα πρακτική εφαρμογή στον εργασιακό χώρο (τόσο κατά την διάρκεια της θαλάσσιας υπηρεσίας των εκπαιδευομένων όσο και μετά την αποφοίτησή τους, κατά την είσοδο τους, δηλαδή, στον εργασιακό στίβο) και στις προτάσεις τους για μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος των Ναυτικών Αγγλικών. Τέλος, τα δεδομένα της ποιοτικής έρευνας αποτύπωσαν τις απόψεις των στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών, του μέλους της Διεύθυνσης της σχολής αλλά και των εκπαιδευτών για την σπουδαιότητα εκμάθησης της Αγγλικής Ναυτικής ορολογίας, την επαρκή ή όχι γνώση των Ναυτικών Αγγλικών των δοκίμων με την οποία εισέρχονται στον επαγγελματικό στίβο, αλλά και τυχόν προτάσεις τους (εκπαιδευτές, εκπαδευόμενοι) για την βελτίωση της διδασκαλίας των Ναυτικών Αγγλικών – όπως, όμως προαναφέρθηκε, θα περιοριστούμε στην παρουσίαση και ανάλυση της ποσοτικής έρευνας.el_GR
dc.format.extentix, 344 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΣυνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτισηel_GR
dc.subjectΕκπαίδευση Ενηλίκωνel_GR
dc.subjectΕπαγγελματική κατάρτισηel_GR
dc.subjectΔιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμόςel_GR
dc.subjectΕναλασσόμενη διαδοχική εκπαίδευσηel_GR
dc.subjectΤυποτποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίαςel_GR
dc.subjectΝαυτική Εκπαίδευσηel_GR
dc.titleΑνώτερη εκπαίδευση και επαγγελματική ειδίκευση: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτών και του ναυτιλιακού επιχειρηματικού κόσμου για την σπουδαιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της Αγγλικής Ναυτικής Πρel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe present M.A. dissertation addresses the issues of the importance and the effectiveness – in an actually practical level – of the teaching of English Maritime terminology in the Merchant Marine Academy (Marine Deck Department) in the Attica Prefecture. By adopting an appropriate methodology and relevant tools, a research was conducted so as to depict and collect the opinions of the adult learners/students of the Merchant Marine Academy, of the English language instructors teaching Maritime English, a member of the Adminsitration as well as executives of shipping companies and businesses. The criterion for the choice of the abovementioned target groups was to cover the widest possible and most representative share of the parties involved in the sector of Public Maritime Education, providing this way a satisfactory inflow of primary data. The investigation of their opinions aimed to present – mainly and among others – the way in which these parties approach the issue of whether and to what extent the learning outcomes of the Maritime English course are accomplished as well as if the deck officers can actually demonstrate a communicative competence in an actual working environment upon the completion both of their sea service and after the completion of their studies, i.e. when they start working in the maritime industry to fulfill their daily operational duties. The learning outcomes as well as the level of communicative competence deck offcers are expected to have are outlined and presented through the teaching syllabus and the suggested teaching methodoloy of the IMO Model Course 3.17 conceptualised and designed by the International Maritime Organisation (IMO). As already mentioned, our research was conducted among students of the School of Deck officers (2nd and 5th Semester) – who have completed, as required, at least one of their sea service periods – among graduates of the Academy, English Language instructors teaching Maritime English, a member of the Administration of the School, and finally among representatives of the Greek Merchant Maritime community (executives of shipping companies). The adopted research design is a combination of both quantitative and qualitative research for data collection so as to reach a better and more objective understanding of the research problem and the subsequent research questions – however, due to the huge quantity of primay data collected, in the present dissertation thesis only the quantitative data will be presentend and analysed. The questionnaire which was used as a quantitative research tool was an electronic questionnaire - it was uploaded in the google. docs platform where the students submitted their answers whereas for the personal (face-to-face) and semi-structured interview was used for the collection of qualitative data. The results of the quantitative research focused – among others – on how important the teaching of Maritime English is considered, on how and to what extent the already taught maritime terminology is directly applicable to the working environment (not only during the cadets’ sea service periods but also after their graduation i.e. when they actually start working in the maritime industry), and on the students’ and graduates’ suggestions for a more effective teaching of the English Maritime terminology. Finally, the qualitative research results reflected the opinions of the English Language instructors, of the member of the Administration and of the executives of shipping companies with regard to the Maritime English language competence of the caders when entering the working environment after their graduation, the importance of learning the English Maritime terminology as well as their suggestions (English language instructors, students) on how to improve the teaching and its consequent effectiveness – however, as mentioned earlier, our main focus will be on the presentation and the analysis of the quantitative research data.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record