Show simple item record

dc.contributor.advisorΑλεξάκης, Χρήστος
dc.contributor.authorΜπασιούκα, Γεωργία
dc.contributor.otherBasiouka, Georgia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2019-09-12T10:08:07Z
dc.date.available2019-09-12T10:08:07Z
dc.date.copyright2019-09-12
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.otherΜΒΑ/2019/00693el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4268
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣτόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η μελέτη της νευροοικονομικής επιστήμης ως εργαλείο λήψης αποφάσεων στα τραπεζικά/χρηματοπιστωτικά συστήματα και τις επιχειρήσεις. Υποστηρίζεται ότι με τη χρήση της νευροοικονομικής επιτυγχάνεται όχι μόνο η βαθύτερη κατανόηση των χρηματοπιστωτικών αγορών αλλά και η δημιουργία οικονομικών μοντέλων που βελτιώνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Προβλήματα όπως οι χρηματοοικονομικές φούσκες ή οι φούσκες ακινήτων που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε γονιδιακά αίτια μπορεί να μετριαστούν ή να αντιμετωπιστούν. Ταυτόχρονα η νευροοικονομική παρέχει εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα βελτίωσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Στη κατεύθυνση αυτή, αρχικά γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο αντικείμενο της γνωστικής νευροεπιστήμης δίνοντας έμφαση στα βασικά εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες για την ανάλυση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Στη συνέχεια γίνεται μια συγκριτική μελέτη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με χρήση της κλασσικής και της νευροοικονομικής θεωρίας. Δίνεται έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ανταμοιβή. Υποστηρίζεται ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι η οικονομική θεωρία αγνοεί τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου, αδυνατεί να προβλέψει τα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών υπό πραγματικές συνθήκες. Η νευροοικονομική επιστήμη από την άλλη μεριά αναλύοντας τις διεργασίες που συντελούνται στον εγκέφαλο καταφέρνει να δώσει μια βαθύτερη κατανόηση του τρόπου που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Έτσι βοηθά στην ανάπτυξη και σχεδίαση οικονομικών μοντέλων που μπορούν να προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια από τα παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα τις μελλοντικές αποφάσεις. Τέτοια μοντέλα και αποφάσεις αναλύονται στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή δίνοντας έμφαση σε δύο τομείς που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των τραπεζών: (α) την οργανωτική συμπεριφορά και τη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού (β) στη βελτίωση επενδυτικών αποφάσεων. Καλές πρακτικές που πηγάζουν από βασικές αρχές της νευροεπιστήμης όπως ο έπαινος, η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, η κατανομή καθηκόντων με δίκαιο τρόπο, η διαφάνεια, η ειλικρίνεια και η εξουσιοδότηση που συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας των τραπεζών. Στο τελευταίο τμήμα της διατριβής γίνεται μια αναφορά σε καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν οι επενδυτικές τράπεζες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.el_GR
dc.format.extent70 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔιοίκηση επιχειρήσεωνel_GR
dc.subjectBusiness Administrationel_GR
dc.titleΗ νευροοικονομική ως εργαελίο στη σύγχρονη διοίκηση επιχειρήσεων και τραπεζών.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe main objective of this M.A. dissertation is to analyze the role of neuroeconomics as a decision-making tool in banking/finance systems and enterprises. It is argued that with the adoption of neuroeconomics, not only a deeper understanding of the operation of financial markets can be obtained, but also assist in the creation of new economic models that can improve decision-making processes. Challenging problems related to financial or real estate bubbles, that at a large extend have gene causes, can be mitigated or totally alleviated. At the same time neuroeconomics offer a suite of tools that can be used to improve the efficiency of enterprises through the increase of the productivity of their employees. Towards this direction, the first part of this dissertation provides a brief introduction in cognitive neurofinance emphasizing on the tools and methods that are used by neuroscientists to analyze the human brain. Then, a comparative study between classic economics and neuroeconomics is given focusing on decision making processes. Topics related to decision-making under uncertainty and rewards are also discussed. Given that classic economic theory neglects the underline brain operation processes, it is unable to accurately predict the outcome of these decisions under real conditions. On the other hand, through the analysis of the underlying processes that are executed within the human brain, a deeper understanding of decision-making processes can be obtained. Through this approach, new financial models can be developed that can predict with higher accuracy the upcoming decisions. These models are extensively analyzed in the present dissertation focusing on the following two subjects that have key role in the operation of the banking sector, including a) organizational behavior and human resources management and, b) efficient investment decisions. Good practices stemming from basic principles of neuroscience, such as praise, confidence, fairness in task allocation, transparency and honesty that can play key role in improving banks’ productivity, are also discussed. The final part of the dissertation provides a brief description of the good practices that investment banks should adopt to improve their effectiveness.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record