Show simple item record

dc.contributor.advisorΜιχιώτης, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΜπαντές, Δημήτριος
dc.contributor.otherMpantes, Demetrios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2019-07-25T08:35:04Z
dc.date.available2019-07-25T08:35:04Z
dc.date.copyright2019-07-25
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.otherΜΒΑ/2019/00727el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4214
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ ηγεσία στην εκπαίδευση αποτελεί ένα βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων των σχολικών μονάδων. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πλήττεται από μια χρηματοοικονομική κρίση, η οποία είχε επιπτώσεις στην πολιτική λειτουργίας και οργάνωσης των εκπαιδευτικού συστήματος. Υπό αυτό το πρίσμα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η άσκηση της κατάλληλης διοίκησης και ηγεσίας ώστε να αντιμετωπίζονται οι συνεχείς προκλήσεις που αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια της κρίσης με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και την ενίσχυση της επίδοσης των μαθητών σε συνδυασμό με τους συνολικούς στόχους που θέτουν οι σχολικές μονάδες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τις απόψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. Ηλείας (Γυμνάσια – Λύκεια) σχετικά με το στυλ ηγεσίας και τα στοιχεία εκείνα που κρίνουν ότι υπάρχουν ή πρέπει να χαρακτηρίζουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην περίοδο κρίσης τη διοίκηση και την ηγεσία των σχολικών μονάδων ώστε να επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι. Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη σε ένα δείγμα εκπαιδευτικών με την εφαρμογή δειγματοληψίας ευκολίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 70 εκπαιδευτικοί γυμνασίων και λυκείων του Νομού Ηλείας. Το δημοκρατικό στυλ ηγεσίας βρέθηκε το κυρίαρχο στυλ ηγεσίας που εφαρμόζεται και επιθυμείται από τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Επιπλέον, η κατανεμημένη ηγεσία είναι το στυλ ηγεσίας που υφίσταται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με έντονο το στοιχείο εμπλοκής των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων και γενικότερης συνεισφοράς στην επίτευξη των στόχων. Ο ρόλος του διευθυντή είναι να αντισταθμίζει τη γραφειοκρατία με την προώθηση δημοκρατικών στοιχείων, τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοσθούν καθολικά αλλά η κατανεμημένη ηγεσία εμβαθύνει σε αυτά. Παράλληλα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό από τους εκπαιδευτικούς να προωθηθεί περισσότερο το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του σχολείου. Κατά τους εκπαιδευτικούς, η διοίκηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνεται στις δεσμεύσεις και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών του οργανισμού, οι οποίοι υιοθετώντας το όραμα του διευθυντή-ηγέτη μπορούν να παρακινηθούν και να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων των σχολικών μονάδων και την αντιμετώπιση των συνεχών προκλήσεων που προκαλεί η οικονομική ύφεση που διέπει την Ελλάδα.el_GR
dc.format.extentviii, 66 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΕκπαιδευτική ηγεσίαel_GR
dc.subjectEducational leadershipel_GR
dc.subjectΑποτελεσματική ηγεσίαel_GR
dc.subjectEfficient leadershipel_GR
dc.titleΔιοίκηση και ηγεσία στους δημόσιους οργανισμούς: Η περίπτωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractLeadership in education is the basic means in order for the schools’ goals to be achieved. In recent years, Greece suffers from a financial crisis, which had several impacts on the policy followed for both operating and organizing the educational system. Under these circumstances, it is particularly important the existence of the appropriate administration and leadership that can deal with the ongoing challenges that come up during the crisis in order to achieve schools’ operational functioning and reinforcement of students’ performance in combination with the overall schools’ goals. The aim of this work is to record the teachers’ of the Secondary Education Schools in the Prefecture of Ilia (High Schools) views on the leadership style and the elements that exist or should characterize the administration and the leadership of Secondary Education during crisis in order to achieve these goals. A cross-sectional study was conducted on a sample of teachers by applying a convenience sampling method. 70 high school teachers from the Prefecture of Ilia participated in this survey. The democratic leadership style was the dominant leadership style applied and most wanted by teachers to be applied to schools. Moreover, distributed leadership is the style that exists in Secondary Education which is identified by the strong involvement of teachers in decision-making and their general contribution to the achievement of school’ goals. The director’s role is to offset bureaucracy by promoting democratic elements, which cannot be applied universally but are penetrated through distributed leadership. At the same time, for teachers it is particularly important to promote the transformational leadership style, which helps improving the school’s efficiency and effectiveness. According to the teachers, the administration of Secondary Education should focus on the commitments and abilities of the teachers who, via adopting the leader's vision, are motivated and contribute to achieve the schools’ goals and deal with the continuous challenges caused by Greece’s recession.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record