Show simple item record

dc.contributor.advisorΒουγιούκας, Δημοσθένης
dc.contributor.authorΤσερέπας, Ευθύμιος
dc.contributor.otherTserepas, Efthymios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2019-07-12T08:24:34Z
dc.date.available2019-07-12T08:24:34Z
dc.date.copyright2019-07-12
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.otherΣΑΕ/2019/00020el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4181
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟι ασύρματες επικοινωνίες εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς φέρνοντας συνεχώς στο προσκήνιο νέες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ). Το όραμα του ΙοΤ είναι να παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε οποιαδήποτε συσκευή που διαθέτει πομποδέκτη κάθε στιγμή και σε κάθε μέρος. Ωστόσο υπάρχουν περιοχές όπου το επίγειο δίκτυο δεν μπορεί να καλύψει ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές όπως για παράδειγμα έρημος, παράκτιες περιοχές. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η μελέτη συστήματος στενής ζώνης ΙοΤ (ΝΒ-ΙοΤ) διαμέσου δορυφόρου. Οι συσκευές NB-IoT είναι σε απομακρυσμένες περιοχές όπου υπάρχει περιορισμένη ή καθόλου επικοινωνιακή υποδομή. Η χρήση δορυφόρων μπορεί να δώσει μια εφικτή λύση για την επικοινωνία των συσκευών που βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα εξεταστεί το link budget, η καθυστέρηση διάδοσης για τους δορυφόρους GEO και LEO, καθώς και το doppler shift. Στην αρχή της διατριβής γίνεται αναφορά για το ΙοΤ καθώς και για τα δίκτυα χαμηλής ισχύος ευρείας περιοχής (LPWAN). Το ΝΒ-ΙοΤ έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα δίκτυα LPWAN. Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει σταθμούς βάσης και υποδομές πυρήνα LTE αντί να αναπτύξει νέο εξοπλισμό, και επομένως να χρησιμοποιήσει ήδη υπάρχουσες άδειες φάσματος και λειτουργικές υπηρεσίες και μελλοντικά θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υποδομές των ανερχόμενων δικτύων πέμπτης γενιάς 5G. Στην συνέχεια γίνεται θεωρητική μελέτη για το δίκτυο NB-IoT σύμφωνα με το 3GPP για την έκδοση 13 και 14. Μετά ακολουθεί θεωρητική μελέτη για τις δορυφορικές επικοινωνίες ώστε στην συνέχεια να γίνει μελέτη για την χρήση δορυφόρου για επικοινωνίες ΝΒ-ΙοΤ. Ο GEO ή ο LEO δορυφόρος είναι ένας απλός επαναλήπτης OFDM ενός επιπέδου με κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, όπως κέρδη κεραίας και / ή λειτουργικούς ενισχυτές UL / DL για την παροχή του κατάλληλου προϋπολογισμού ζεύξης (Link Budget). Γίνεται υπολογισμός Link Budget για δορυφόρους GEO και LEO και μελέτη προβλημάτων του δορυφορικού καναλιού όπως καθυστερήσεις και μετατόπιση doppler. Οι καθυστερήσεις και η μετατόπιση doppler δημιουργούν προβλήματα στην επικοινωνία δορυφόρου-τερματικών συσκευών, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν από τροποποίηση των προδιαγραφών και από άλλες υπάρχουσες τεχνικές που καθιστούν ελάχιστες αλλαγές στο πρότυπο.el_GR
dc.format.extentx, 143 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectInternet of Thingsel_GR
dc.subjectΔιαδίκτυο των Αντικειμένωνel_GR
dc.titleΜελέτη συστήματος στενής ζώνης IoT (NB-IoT) διαμέσου δορυφόρουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractWireless communications are evolving rapidly, bringing new technologies to the forefront, such as the Internet of Things (IoT). The IoT vision is to provide access to the internet on any device that has a transceiver at any time and at every place. However, there are areas where the terrestrial network cannot cover some remote areas such as desert or coastal areas. The purpose of this M.Sc. dissertation is to research the Narrowband IoT (NB-IoT) through a satellite. NB-IoT devices are in remote areas where there is limited or no communication infrastructure. Using satellites can provide a feasible solution for communicating devices in these areas. In the M.Sc. dissertation we will examine the link budget, the spread delay for the GEO and LEO satellites as well as the Doppler shift. At the beginning of the dissertation reference is made to the IoT and to the low-power wideband networks (LPWAN). NB-IoT has many advantages over other LPWAN networks. One key advantage is that it can use base stations and LTE core infrastructures instead of deploying new equipment, and therefore use existing spectrum licenses and operational services, and in the future will be able to use the upgraded fifth-generation 5G generation infrastructure. Next, a theoretical study for the NB-IoT network according to 3GPP for the 13th and 14th editions are made. Then follow a theoretical study on satellite communications to study the use of satellite for NB-IoT communications. The GEO or LEO satellite is a single level OFDM repeater with some special features such as antenna gains and / or UL / DL functional amplifiers to provide the appropriate Link Budget. Link Budget calculation for GEO and LEO satellites and satellite channel problem study such as doppler delays and shifting. Doppler delays and displacement pose problems in satellite-terminal communication but can be addressed by modifying specifications and other existing techniques that make little change to the standard.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record