Show simple item record

dc.contributor.advisorΦωλίνας, Δημήτριος
dc.contributor.authorΔεμερλιώτου, Χριστίνα
dc.contributor.otherDemerliwtou, Christina
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2019-06-24T10:29:49Z
dc.date.available2019-06-24T10:29:49Z
dc.date.copyright2019-06-24
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.otherΔΤΠ/2019/00135el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4117
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΜε την παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επιχειρείται η επικέντρωση στις έννοιες της ενδο-οργανωτικής λειτουργίας των Δημόσιων Φορέων, της αποδοτικότητας των Δημόσιων Υπαλλήλων και η σύνδεσή τους με τη χρήση ενδο-επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων. Στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, λήφθηκαν υπόψη δυο κρίσιμα σημεία. Το πρώτο αφορά στο γεγονός ότι οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο ενός οργανισμού που επηρεάζει την αποτελεσματικότητά του και το δεύτερο αφορά στις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή εποχή και στην αναγκαιότητα αξιοποίησης αυτών για βελτίωση της λειτουργίας του Φορέα. Μέσω της έρευνας αποτυπώνεται συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης Δημοσίου Οργανισμού (ΟΑΕΔ) με στόχο να αναδειχθούν πρακτικές και μέθοδοι που συμβάλουν στον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών. Από την μεθοδολογία προέκυψε ότι η εισαγωγή της δικτυακής πλατφόρμας εσωτερικού δικτύου ενημέρωσης (Intranet) στην λειτουργία του Οργανισμού από τον τον Μάϊο του 2012 επέδρασε θετικά στην καθημερινότητα των εργαζομένων και παρείχε σημαντικά οφέλη ως προς την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την εξοικονόμηση εργατο-ωρών. Επιπλέον προέκυψε ως συμπέρασμα ότι το Εσωτερικό Δίκτυο του ΟΑΕΔ παρέχει πολλές δυνατότητες για αύξηση των καινοτομιών στην εργασία, την παραγωγικότητα και την υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων. Ωστόσο δεν αξιοποιείται πλήρως από το σύνολο των Υπαλλήλων του Οργανισμού και το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες. Από τα αποτελέσματα αποδείχθηκε επίσης η θετική επίδραση της ικανοποίησης των χρηστών στα αντιλαμβανόμενα οφέλη από την χρήση του συστήματος και αυτό καταδεικνύει ότι με τις κατάλληλες ενέργειες από την πλευρά του Οργανισμού μπορεί να επεκταθεί περισσότερο η χρήση και η αξιοποίηση του συστήματος στην καθημερινή λειτουργία του Οργανισμού και να αυξήσει την αποδοτικότητα του συνόλου των εργαζομένων του.el_GR
dc.format.extent87 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΕνδο-οργανωτική λειτουργία δημόσιων φορέωνel_GR
dc.subjectIntra-organizational operation of public bodiesel_GR
dc.titleΗ συμβολή των ενδο-επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ενός Δημόσιου Οργανισμού. Μελέτη περίπτωσης ΟΑΕΔ: Η χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας εσωτερικού δικτύου ενημέρωσης και η αξιοποίηση της από τους υπαλλήλους του οργανισμούel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe present dissertation attempts to focus on the concepts of the in-organizational function of Public Bodies, the efficiency of Public Employees and their connection to the use of intra-business information systems. In selecting this issue, two critical points were taken into account. The first concerns the fact that human resources are the most precious capital of an organization that affects its effectiveness and the second one concerns the possibilities offered by the modern digital age and the necessity of using them to improve the operation of the Agency. Through the survey, a specific case study of a Public Organization is presented, aiming to highlight practices and methods that contribute to the most effective and efficient way of operating the public services. The current primary data survey is quantified and conducted using a questionnaire. The compilation of the questionnaire was based on specific dimensions of an information system as derived from the Delone & McLean (2003) survey, aiming at confirming a number of statistical assumptions. The questionnaire was circulated to a satisfactory sample of OAED Employees and the data collected led to the following findings: Since May 2012, an Intranet home network has been introduced to all employees of all OAED Services with the aim of continuously simplifying procedures and saving time. The survey showed that its introduction into the operation of the Organization had a positive impact on the day-to-day work of the employees and provided significant benefits in terms of increasing their productivity and saving working hours. In addition, it has been concluded that the OAED's Internal Network provides many opportunities for increasing innovations at work, productivity and decision support. However, it is not fully exploited by all Agency staff and this can be attributed to many factors. The results have thus proven the positive effect of user satisfaction on the perceived benefits of using the system and this demonstrates that with appropriate action on the part of the Agency, the use and exploitation of the system can be further extended to the day-to-day operation of the Agency and to increase the efficiency of all its employees.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record