• Ηρώο Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59 (Σπήλια-Κούρδαλι, Λευκωσία) 

    Spanos, Leonidas; Mouktaris, Andreas, Architect; Σπανός, Λεωνίδας; Μουκτάρης, Ανδρέας, Αρχιτέκτονας; Ματθοπούλου, Ευαγγελία; Κοινότητα Σπηλιών; Αθλητικός Σύλλογος «Άρης»; Οικογένειες αγωνιστών; Σύνδεσμος Αποδήμων Σπηλιών; Συναγωνιστές (2012-10-18)