• Στήλη 28ης Οκτωβρίου (Πάφος) 

    Tsadiotis, Nikolaos; Τσαδιώτης, Νικόλαος; Ματθοπούλου, Ευαγγελία; Christiansen, Andrienne; Δήμος Πάφου, δημαρχία Χριστόδουλου Γαλατόπουλου (2012-10-24)