• Το φύλο και η ηλικία ως παράγοντες διαμόρφωσης της γλώσσας των εφήβων. 

    Ματσικάρη, Χρυσταλλένη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
    Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων φύλο και ηλικία, ως βασικών παραγόντων διαμόρφωσης της γλώσσας των εφήβων στην κοινωνία της Κύπρου. Μέσα από τη μελέτη της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας ...