• Η πρόσληψη της Ιφιγένειας εν Ταύροις του Ευριπίδη απο τον Γκαίτε 

    Παπαβασιλείου, Αναστάσιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
    Βασιζόμενη στις βασικές αρχές των θεωριών της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης, η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετά την πρόσληψη της Ιφιγένειας εν Ταύροις του Ευριπίδη από τον Γκαίτε. Το δράμα του Ευριπίδη ...