• Συνομιλιακοί δείκτες της Κυπριακής. Η περίπτωση του τάχα 

    Παπαπέτρου, Κώστας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-06)
    Οι συνομιλιακοί δείκτες αποτελούν τη γλωσσική κατηγορία γύρω από την οποία στρέφεται το ενδιαφέρον της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω μεταπτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη και εξέταση ...