Show simple item record

dc.contributor.advisorΜιχαήλ, Λοΐζος
dc.contributor.authorΖήτης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.otherZitis, Constantinos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2019-03-27T10:40:01Z
dc.date.available2019-03-27T10:40:01Z
dc.date.copyright2019-03-26
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.otherΠΕΣ/2018/00305el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3975
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΑναζητώντας την έννοια της λέξης «προτίμηση» στα λεξικά της Ελληνικής γλώσσας, ο ενδιαφερόμενος θα βρει ορισμούς όπως: «άποψη για το ποιος ή κάτι είναι καλύτερο από κάποιον ή κάτι άλλο και η επιλογή που γίνεται υπέρ αυτού» ή «το να ξεχωρίζει κάποιος από ένα σύνολο το καλύτερο ή να αποφασίζει ανάμεσα σε διαφορετικές δυνατότητες» και ακόμη «το ένα είναι καλύτερο από το άλλο σε μια επιλογή διαλέγματος». Στην κοινή γλώσσα, ο όρος "προτίμηση" έχει διαφορετικές έννοιες, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης. της αξιολόγησης, της ιεράρχησης ή της ευνοϊκής μεταχείρισης, και της επιλογής κατάταξης. Οι προτιμήσεις είναι ένας φυσικός τρόπος, για να εκφράσει κάποιος μια αρεστή επιλογή έναντι άλλης ή άλλων επιλογών. Προτίμηση μας μπορεί να είναι τα άνετα και όχι τα κομψά ρούχα. Μπορούμε να έχουμε προτίμηση στο γλυκό φαγητό σε σχέση με το πικάντικο. Oι προτιμήσεις υπό συνθήκη, οι οποίες είναι γνωστές και με τον λατινικό όρο «ceteris paribus», που σημαίνει «όλα τα άλλα πράγματα είναι ίσα» ή «με αμετάβλητα τα λοιπά στοιχεία», αναφέρονται σε εκείνες τις προτιμήσεις που εξαρτώνται από την επίδραση συγκεκριμένων μεταβλητών σε αυτές, χωρίς απαραίτητα να ληφθούν υπόψη όλες οι άλλες πιθανές μεταβλητές. Κεντρικός στόχος της παρούσης εμπειρικής έρευνας είναι να δειχθεί ή να απορριφθεί το κατά πόσο τα δίκτυα προτιμήσεων που αναπαρίστανται με γραφικό τρόπο, μπορούν να αποτυπώσουν σωστά τα δεδομένα προτιμήσεων που δίνονται από ανθρώπους χρήστες και κατά πόσο οι επιλογές τους σε ένα σύνολο προτιμήσεων που συνεπάγονται διαφανώς, αντικατατροπτίζουν πράγματι την δημιουργία του δικτύου τους και με ποια ακρίβεια. Σε αυτή την κατεύθυνση, η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αυτή, ερεύνησε και μελέτησε κατά πόσο μπορεί ένας άνθρωπος με χρήση εύχρηστων εργαλείων πληροφορικής που αναπαριστούν ένα δίκτυο προτίμησης υπό συνθήκη, να αναπαραστήσει και να αποτυπώσει ηλεκτρονικά, τον τρόπο και τον συλλογισμό με τον οποίο καταλήγει σε μια προτίμηση του έναντι μιας άλλης, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο επιλογών. Παράλληλα, στα πλαίσια της διατριβής, αναπτύχθηκαν πρότυπες εξειδικευμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές και μηχανισμοί, δίνοντας την ευκαιρία αφενός να εξαχθούν διάφορα συμπεράσματα για τα παραπάνω, αφ’ εταίρου να διασταυρωθούν και να αξιολογηθούν τόσο τα αποτελέσματα της έρευνας όσο και η χρηστικότητα των ίδιων των εργαλείων που υλοποιήθηκαν.el_GR
dc.format.extent106 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΗλεκτρονικές εφαρμογές -- Προτιμήσειςel_GR
dc.subjectDigital applications -- Preferenceel_GR
dc.titleΑναπαράσταση πραγματικών προτιμήσεων χρηστών σε δίκτυα προτιμήσεων υπό συνθήκηel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractSearching for the meaning of the word "preference" in the Greek language dictionaries, a person concerned will find definitions such as: "a view of who or something is better than someone or something else and the choice made for it" or "distinguishing someone from a whole better or decide between different possibilities "and even" one is better than another in a selection of dialects ". In the common language, the term "preference" has different meanings, including comparison, evaluation, hierarchy or favoring, and ranking selection. Preferences are a natural way for someone to like a choice against another or other choices. Our preference can be the comfortable and not the elegant clothes. We can have a taste of sweet food in relation to spicy. Conditional preferences, which are also known by the Latin term "ceteris paribus", meaning "all other things are equal," or "unchanged the other elements," refer to those preferences that depend on the influence of specific variables in these, without necessarily taking into account all other possible variables. The central objective of this empirical dissertation, is to show or reject whether the graphically represented preference networks can accurately capture the preferences data given by human users and whether their choices in a set of preferences that are transparent entailed, they actually repress the creation of their network and with what precision. In this direction, this present dissertation has investigated and researched whether a person can use easy-to-use IT tools to represent a preferential network of preferences, to represent and imprint electronically, the way and the reasoning with which he concludes preference to one another in a specific context of choices. At the same time, within the framework of the dissertation, specialized digital applications and mechanisms were developed, giving the opportunity to draw various conclusions on the above, on the other hand to cross-check and evaluate both the results of the research and the utility of the tools themselves.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record