Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαπαϊωάννου, Γεώργιος
dc.contributor.authorΓεωργίου, Ξένια
dc.contributor.otherGeorgiou, Xenia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2019-03-13T08:31:43Z
dc.date.available2019-03-13T08:31:43Z
dc.date.copyright2019-03-12
dc.date.issued2019-01
dc.identifier.otherΠΠΑ/2019/00090el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3925
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣτα πλαίσια της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής διατριβής επιχειρείται η περιγραφή της έννοιας του όρου «μουσείο» από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κυρίως θέμα της συγκεκριμένης εργασίας είναι η σχέση σχολείου- μουσείου, ο όρος μουσειοπαιδαγωγική και συγκεκριμένα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στα μουσεία. Παρουσιάζεται μια θεωρητική προσέγγιση στις εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης και στις μουσειοπαιδαγωγικές μεθόδους. Ως « Μουσειοεκπαιδευτικό πρόγραμμα » θεωρείται η οργανωμένη επίσκεψη μιας ολιγομελούς ομάδας με κοινά χαρακτηριστικά. Τα προγράμματα αυτά δομούνται με συγκεκριμένους στόχους και έχουν καθορισμένη διάρκεια περίπου 1- 2 ώρες. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στα πλαίσια του μαθήματος μουσειακής και εικαστικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Μέσα από προσωπική επιτόπου έρευνα, από ημιδομημένες προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις με μουσειοπαιδαγωγούς και επιθεωρητές αλλά και με αρκετά από τα μέλη του προσωπικού των μουσείων στις διάφορες επαρχίες της Κύπρου,παρατηρείται πως τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα εκπληρώνουν αρκετούς από τους σχολικούς στόχους τους αλλά παράλληλααντιμετωπίζουν και αρκετές δυσκολίες και προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα ως προς τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή τους, αλλά και αρκετά σημαντικά μειονεκτήματα όπως ο περιορισμένος χρόνος που διατίθεται για την παρακολούθησή τους από το αναλυτικό πρόγραμμα της Δημοτικής εκπαίδευσης. Επιπλέον η έλλειψηκατάλληλων και ειδικών για το σκοπό αιθουσώνκαι εργαστηρίων για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων σε πιο άνετους και φιλικούς για τους μαθητές χώρους, καθώς και οπεριορισμένος αριθμός εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι και ασχολούνται αποκλειστικά με τον σχεδιασμό-οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, όπως επίσης και η απουσία επαρκών σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας, καθιστούν δύσκολη την πραγματοποίηση αρκετών προγραμμάτων μουσειακής αγωγής. Πληροφορίες που έχουμε αντλήσει από διάφορες μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει από ερευνητές σε μουσεία της Ευρώπης και άλλων χωρών του εξωτερικού, μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως μπορούμε να βελτιώσουμε σε μεγάλο βαθμό τα εκπαιδευτικά προγράμματα μουσειακής αγωγής τα οποία είναι απαραίτητο να γίνουν περισσότερο ελκυστικά, ψυχαγωγικάευχάριστα και προσιτά για τους μαθητές ούτως ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών σε πολλαπλά επίπεδα (γνωστικό, συναισθηματικό, πολιτιστικό-καλλιτεχνικό κλπ). Για το σκοπό αυτό, στην συγκεκριμένη εργασία, περιγράφονται διάφορες εισηγήσεις και προοπτικές για τρόπους βελτίωσης των μουσειοεκπαιδευτικών προγραμμάτων.el_GR
dc.format.extent117 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΜουσειοεκπαιδευτικά προγράμματαel_GR
dc.subjectMuseum educational programsel_GR
dc.subjectΜουσειοπαιδαγωγικήel_GR
dc.subjectMuseum educationel_GR
dc.titleΤα μουσειοεκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου: κριτική παρουσίαση και προοπτικέςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis postgraduate thesis describes the concept of the term ‘’museum’’ from antiquity until today. Mainly the subject of this work is the relationship between school and museum, the term museum- pedagogy and the educational programs that take place in the museums in Cyprus. There is a theoretical approach to educational learning theories and museum- pedagogical methods. Educational program is the organized visit of a small group of students with common features. These programs are structured with specific objectives and have a fixed duration of about 1-2 hours. Case study of the specific work is the educational programs at the museums of the Ministry of Education of Cyprus that are held every academic year in the framework of the curriculum of the Ministry of Education. Through personal on the spot research, from semi- structured personal and telephone interviews with museum educators and inspectors, as well as several museums staff in the various provinces of Cyprus, it is noted that the specific educational programs fulfill anumber of their school objectives and also a number of difficulties. There are several advantages in designing and carrying out the program but also several disadvantages, such as the lack of space for making programs more comfortable, a limited number of teachers, so the number of programs and the lack of modern technology methods is limited. Several improvements can be made according to various perspectives mentioned in this work.Examples from European and other museums show us how we can improve our educational programs to become more attractive and entertaining.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record