• Μεταφορά βίντεο πάνω απο ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) 

    Μαραθεύτης, Γιάννης (2012-06-20)
    Η μεταπτυχιακή διατριβή είναι ερευνητικού χαρακτήρα και έχει ως στόχο να μελετήσει πως επηρεάζονται τα ασύρματα τοπικά δίκτυα με πρωτόκολλο επικοινωνίας το 802.11b και 802.11g, κάτω από συνθήκες παρεμβολής, καθώς επίσης ...