• Ενδιάμεσο λογισμικό για εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού 

    Τσομπάνης, Χαρίλαος (2014-02-12)
    Η σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη σε υλικό και ο ταυτόχρονος γοργός ρυθμός βελτίωσης του λογισμικού που υπάρχει στις μέρες μας προσφέρει νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και εκμετάλλευση υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον διάχυτου ...