• Έξυπνο supermarket. 

    Βαρηάς, Γεώργιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
    Στη παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή θα κάνουμε ιστορική αναδρομή σχετικά με την εξέλιξη των supermarket από την αρχαιότητα έως σήμερα και θα προτείνουμε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές σχετικά με τη μελλοντική λειτουργία ...