• Πειραματική μελέτη αλγορίθμων εξέλιξης 

    Τουμασής, Ανδρέας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-01)
    Η εξέλιξη των ειδών είναι ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα στα οποία συχνά η επιστήμη της Βιολογίας καλείται να δώσει απαντήσεις και η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου αποτελεί μέχρι σήμερα το κυριότερο ποιοτικό μοντέλο για ...