• Εφαρμογή Android για παρουσίαση υφιστάμενων υποτροφιών 

    Ντιγκιρλάκης, Βασίλειος (2016-07-21)
    Με σκοπό να διευκολύνουμε μαθητές και φοιτητές από την Κύπρο και την Ελλάδα στην εύρεση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών Υποτροφιών σε όλα τα Πανεπιστήμια και Κολλέγια θεωρήθηκε αναγκαία μια ...