• Σενάριο συνεργατικής μάθησης στον εικονικό κόσμο του Second Life 

    Καμβύση, Μάρθα (2015-06-22)
    Η συνεργασία είναι μια δραστηριότητα που θεωρείται σημαντικό στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας. Η καλή επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτικό αποτέλεσμα. Πρόσφατα οι ...