• Τεχνικές ανωνυμοποίησης προσωπικών δεδομένων 

    Φωτόπουλος, Φώτιος (2017-02-21)
    Η συλλογή δεδομένων μεγάλου πλήθους για την αξιοποίησή τους και για ποικίλους επιστημονικούς σκοπούς αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα πολύτιμο εργαλείο για την εξόρυξη γνώσης. Ωστόσο, από τη δημοσιοποίηση ή απλά διαβίβαση ...