• Κεντρικό μαθητικό σύστημα για σχολεία μέσης εκπαίδευσης 

    Εμμανουηλίδης, Αλέξανδρος (2016-07-21)
    Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός Κεντρικού Συστήματος για τη διαχείριση σχολείων μέσης εκπαίδευσης. Αρχικά, έγινε μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης της μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο όπου ...