• Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοτόπου υποστήριξης εκπαίδευσης 

    Ντεμίρης, Κωνσταντίνος (2012-10-29)
    Η μεταπτυχιακή διατριβή είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα‐συστήματα που όμως αποτελούν μία ενιαία εφαρμογή. Στο πρώτο τμήμα δίνεται βάση στην ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής που σαν σκοπό έχει να προτείνει στον φοιτητή ...