• Τεχνικές ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων 

    Αγιώτης, Ανδρέας (2014-10-14)
    Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζονται θέματα διαδικαστικά, νομιλά και τεχνικά που αφορούν στη διαδικασία λήψης των ψηφιακών πειστηρίων με σκοπό, είτε την παορυσίαση τους στο δικαστήριο, είτε την άντληση ...