• Σύστημα υποστήριξης πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού 

    Αβρααμίδου, Παναγιώτα (2014-06-16)
    Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αποτελεί: α) η διερεύνηση υπαρχόντων συστημάτων υποστήριξης πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού, β) έρευνα σε κυπριακές επιχειρήσεις για την μεθοδολογία και τα εργαλεία που ...