• Κρυπτογραφικοί κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων 

    Σεργίου, Μιχαήλ Κωνσταντίνος (2014-10-29)
    Οι Κρυπτογραφικοί Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων έχουν σκοπό την ενοποίηση 2 κομματιών που χρησιμοποιούνται στην μετάδοση μηνυμάτων, την κρυπτογράφηση ενός μηνύματος και την κωδικοποίηση του μηνύματος. Η ανάγκη για σωστή ...