• Ανάπτυξη εξεταστικού ημερολογίου 

    Παπαϊωάννου, Γεώργιος (2012-07-05)
    Η κατάρτιση ενός εξεταστικού ημερολογίου σε ένα τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι μία ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία για το διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου ιδιαίτερα όταν η διαδικασία αυτή γίνεται χωρίς κάποια ...