• Συστήματα ανίχνευσης και πρόληψης επιθέσεων: Μια επισκόπηση 

    Ιωαννίδης, Πάτροκλος (2014-10-14)
    Η Ανίχνευση και Πρόληψη Επιθέσεων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα για τη διασφάλιση και προστασία των υπολογιστικών συστημάτων από κακόβουλους επιτιθέμενους, καθώς επιτυγχάνει την ανίχνευση επιθέσεων, περιορίζει την ...