• Διερεύνηση λειτουργίας ασυρμάτων τοπικών δικτύων (WLAN) 

    Ιωάννου, Γεώργιος (2012-02-24)
    Η ασύρματη σύνδεση με ένα δίκτυο και η ταυτόχρονη επικοινωνία με απομακρυσμένους κόμβους χωρίς προβλήματα, είναι άμεση ανάγκη για τα σημερινά ασύρματα δικτυα. Τα προβλήματα αυτά έχουν διάφορες αιτίες. Μπορεί να παρουσιαστούν ...