• Μελέτη ρυθμαπόδοσης MEC. 

    Ζουγλής, Νικόλαος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-11)
    Η παρούσα διατριβή αφορά την σχεδίαση και την μελέτη μιας εφαρμογής επιτήρησης (surveillance) για την αρχιτεκτονική Multi-Access Edge Computing (MEC). Οι τεχνικές για το caching στη MEC είναι οι κάτωθι: • Predictive Caching ...