• Κρυπτογράφηση σε VoIP τεχνολογία: Μελέτη περίπτωσης 

    Αλβανός, Δημήτριος (2017-02-14)
    Η ασφάλεια στις –ασύρματες ή μη- επικοινωνίες αποτελεί πρωταρχικό σχεδιαστικό στόχο των επικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών. Ιδιαίτερα η χρήση της τεχνολογίας VoIP, λόγω της ολοένα αυξανόμενης διείσδυσής της σε ...