• Ανίχνευση εσωτερικών απειλών με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης 

    Πίτρης, Ιωάννης (2017-02-14)
    Οι εσωτερικές απειλές αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα για τους οργανισμούς. Οι αναφορές ασφάλειας από κορυφαίους οργανισμούς επισημαίνουν ότι παρόλα τα σύγχρονα και περιμετρικά σύστημα ασφαλείας που διαθέτουν, οι κυβερνοεγκληματίες ...
  • Κρυπτογράφηση σε VoIP τεχνολογία: Μελέτη περίπτωσης 

    Αλβανός, Δημήτριος (2017-02-14)
    Η ασφάλεια στις –ασύρματες ή μη- επικοινωνίες αποτελεί πρωταρχικό σχεδιαστικό στόχο των επικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών. Ιδιαίτερα η χρήση της τεχνολογίας VoIP, λόγω της ολοένα αυξανόμενης διείσδυσής της σε ...