• Συσχετισμός τιμών κρυπτονομισμάτων με εξωγενή φαινόμενα 

    Γκλίναβος, Χρήστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
    Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στα ψηφιακά νομίσματα και διερευνά αν και κατά πόσο εξωγενή φαινόμενα, δηλ. φαινόμενα που δεν έχουν σχέση με την εσωτερική αξία των ψηφιακών νομισμάτων, επιδρούν στην διαμόρφωση των ισοτιμιών ...