• Ψηφιακός φάκελος εργασιών (ePortfolio Assessment) 

    Στυλιανού, Μάριος (2013-03-11)
    Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Χατζηλάκου. Αντικείμενο ...