• Σχεδίαση διαδραστικών εργαλείων για τον Online Instructor 

    Τρουλάκη, Στυλιανή (2016-03-11)
    Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η σχεδίαση διαδραστικών εργαλείων(σαν ένας εύχρηστος online wizard) τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε διδάσκοντα ή εκπαιδευτή που θέλει να αναπτύξει ένα ...