• Γεννήτορες παιχνιδιών για εκπαιδευτικά παιχνίδια ρόλων 

    Καγιά, Ζαχάρω (2016-04-05)
    Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η σύγκριση διαφορετικών περιβαλλόντων για τη δημιουργία συγκεκριμένου τύπου παιχνιδιού για σκοπούς εκπαίδευσης. Αρχικά γίνεται μία αναφορά στα παιχνίδια και τη σημασία τους στην εκπαίδευση ...